Zmena územného plánu: áno alebo nie.

V obci Gánovce sa otvorila téma zmeny územného plánu. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa jednalo o malé zmeny. Samotná obec Gánovce sa skladá z dvoch časti (Gánovce a Filice), ktoré rozdeľuje travertínová kopa. V tejto časti sa voľakedy ťažil travertín a po koľajniciach sa odvážal. Na týchto miestach sa našiel aj odliatok mozgu neandertálca. Ide o nález nesmiernej svetovej hodnoty. V danej lokalite je mnoho rastlín, ktoré nájdeme v prímorských oblastiach. Je to vďaka minerálom, ktoré prenikajú na povrch z podložia. V minulosti s necitlivým prístupom sa veľa skamenelých fosílii stratilo alebo zničilo pri výstavbe na Požiarnej ulici. Teraz sa uvažuje s pokračovaním tejto ulice až pod ihrisko. Zároveň tento zámer obchádza to najdôležitejšie – samotné nálezisko. V tomto prípade sa dostatočne neberú do úvahy ochranné pásma, ale skôr záujmy určitých ľudí, ktorí majú moc a peniaze. To čo zostalo musíme však chrániť.

Na území krajinného celku 9 – KC9, kde vo východnej časti je aj o ochranné pásmo územia Natura 2000, sa uvažuje o ďalšej rozsiahlej výstavbe. Treba si uvedomiť viacero faktorov. Obec Gánovce má 22,5 hektárov v terajšom územnom pláne, kde je výstavba menej komplikovaná ako na danom území. V danom území údolia chcú vlastníci pozemkov teraz pridať 11,8 ha. To však môže ovplyvniť neďaleké Územie európskeho významu – Gánovské slaniská. Celé územie, ktoré začína už pri Filiciach je taktiež domovom pre vzácne rastlinstvo a dokonca v ňom lovia orly a pasú sa často aj srnky. Chceme to zničiť tak ako v minulosti sme zničili okolie náleziska Neandertálca alebo kúpeľný park?

Chápem majiteľov, že si chcú zveľadiť svoj majetok, ale sú aj iné metódy získania financií. Tí čo v danej lokalite pozemky zdedili podľa mňa majú väčšie morálne právo rozhodovať ako tí, ktorí si ich kúpili, často veľmi lacno. No v oboch prípadoch musia peniaze ísť bokom, keď ide o bezpečnosť obyvateľov či ochranu nie len slovenského či európskeho ale svetového dedičstva. Ide tu o zachovanie krajiny ako takej a ochranu celého územia v danej oblasti pre budúce generácie.

Podľa terajšieho územného plánu sa môže stavať na Lúčnej ulici a aj v priestore smerom k Jesennej. Taktiež na Poľnej, Sadovej, Kožuchovskej, Veternej či Hlavnej smerom do Popradu. Začala sa výstavba 10 domov pod ihriskom. Samotných lokalít je viac určených na výstavbu, hlavne smerom k Popradu. Samotní majitelia všetkých pozemkov (či už sú zahrnutí v územnom pláne alebo nie) si musia uvedomiť viaceré skutočnosti:

1. Inžinierske siete – obec Gánovce má zlé inžinierske siete. Vodovodné a kanalizačné potrubie je staré a deravé. A to doslova. Vodovod bol stavaný na cca 900 obyvateľov a teraz je v obci 1400 obyvateľov s trvalým pobytom. V obci sú aj mnohí obyvatelia bez trvalého pobytu. Vodovod praská a sú časté poruchy. Na viacerých miestach sú tzv. bajpasy – svorky na rúrach. Na uliciach Slnečná, Lúčna, Veterná, časť Hlavnej nemajú často dostatok vody. Kanalizácia je na uliciach Filická a Gánovská poškodená a nestačí odvádzať nárazovú vodu. Elektrárne spravili okruh a vymenili transformátor – dali hneď dva – pri obecnom úrade a na Letnej ulici. Tieto majú kapacitu na cca 1500 obyvateľov. Už teraz sú citeľné výkyvy elektriny – takzvané kolísanie. Najlepšie je na tom asi plyn, ktorý bol robený ako posledný. Na ulici Športovej je však nízko pod vozovkou a problém je i na Slnečnej ulici.

2. Komunikácie – Obec Gánovce má len 1 prístupovú cestu, ktorá do roka je minimálne 2 dni nefunkčná. To znamená že autom sa nedá dostať do a z obce. Je nutné vybudovať novú cestu.

3. V oblasti KC 9 je časť územia, kde nie je dostatočná pevná pôda. Kto chce stavať v časti kde sa mu môže zosúvať celý dom. Iba ak by tam staval dom na pilótach.

4. Záplavové územie. KC9 rozdeľuje katastrálny celok KC8, čo je potok. Územie pri KC8 patrí k záplavovému územiu.

5. Staré plány – v 80 rokoch minulého storočia bola navrhnutá štúdia v danom území stavať. Terajší vlastníci sa zrejmé držia tejto predstavy. Lenže vtedy z toho zišlo nie len kvôli revolúcií v roku 1989, ale aj kvôli iným faktorom. Ja osobne si viem predstaviť len 1 ulicu od ihriska ku potoku napojenú na Poľnú ulicu. Mohlo by to pomôcť aj kanalizácií. Pretože časť z Hlavnej ulice, celá Požiarna vrátane domov za Aquaspa by bola zvedená do kanalizácie ku potoku. Veterná, Popradská, Filická by bol druhý zvod a tretí od Gánovskej dole.

6. Ochrana prírody a krajiny je veľmi dôležitá súčasť oddychu a rekreácie obyvateľov. Táto symbióza sa výstavbou domov poruší. V danom území je vzácne rastlinstvo a na okraji hranica územia Natura 2000. Hrozí poškodenie riečišťia podzemnej vody a vysychanie studní obyvateľov. Taktiež aj zničenie travertínovej kopy kde stále vyviera voda i jazierok a bažín v ochrannom pásme.

7. Občianska vybavenosť je v obci slabá. Obec nemá svoju školu – deti chodia do Spišskej Soboty a škôlka má malú kapacitu napriek rekonštrukcií. Sú tu dva obchody, krčma, práčovňa. Reštaurácie a kaviarne tu absentujú úplne.

8. Zmena kritérií nastala aj v stavebníctve. Predtým stačilo na základe stavebného povolenia, aby sa stavba mohla napojiť na inžinierske siete. Teraz je to naopak. Investor – teda vlastníci musia vybudovať inžinierske siete a až tak predávať pozemky na domy. Ide tu o veľké peniaze s neistím úspechom.

9. Obec Gánovce voľakedy bola kúpeľná obec, a preto by bolo dobré nadviazať na tradíciu kúpeľníctva a rekreácie.

10. Bezpečnosť v obci je na kritickej úrovni, lebo obec nemá chodníky popri všetkých cestách a hrozia ďalšie kolízie chodcov a áut. Skúste si stopnúť za koľko sa teraz dostanete z domu na hlavnú cestu.

11. A je tiež možná výmena pozemkov. Tí, ktorí majú pozemky v údoli, si môžu kúpiť pozemky pri terajších komunikáciách alebo ich vymeniť s majiteľmi, ktorí nemajú záujem stavať. Takýchto lokalít v rámci obce je niekoľko. Niektorým vyhovuje, že o pozemok sa nemusia starať, ale chcú ho mať. Vlastniť pozemok znamená aj zodpovednosť. Toto si niektorí asi neuvedomujú.

Mojim cieľom nie je rozhádať ľudí, ale poukázať na problém aj z viacerých hľadísk. Som za rozvoj obce, ale nie na úkor veľmi cenného prírodného územia či devastácie celkového prostredia. Ak sa podarí postaviť zopár domov už podľa terajšieho územného plánu tak uvidíme, či obec nezačne reálne praskať vo švíkoch, alebo má len malú rezervu v infraštruktúre a 1 prístupovú cestu. Ako čerešničku dodávam, že vedľajšia obec chce v našom priamom susedstve  a v susedstve Natura 2000 chce postaviť domy. Prístupová cesta by bola hlavne cez Gánovce, vodovod a kanalizácia by sa tiež napojila na nás. Obecný úrad dal jednoznačne negatívne stanovisko a teraz o kopec ďalej chceme spraviť to isté. Chceme z Gánoviec urobiť ďalší satelit Popradu? Ako dopadli obce Spišská Sobota, Stráže, Veľká? Choďte sa tam pozrieť koľko je tam občianskej vybavenosti a koľko domov – bytov.

Všetci chtiví vlastníci pozemkov, ktorí chcú na svojich pozemkoch stavať koľko dobrovoľne zo svojho rozpočtu investujú na novú prístupovú cestu do Gánoviec a na obnovu terajšej infraštruktúry? Nová cesta bola plánovaná cez ŠM Kvetnica (družstvo). Ďalšia alternatíva, ale len pre osobné autá je popri lesu od obalovačky. Chcú čakať na obec? To bude na dlho – obec na to prostriedky nemá. Netreba meniť terajší územní plán pokiaľ sa nenájde dosť peňazí na vybudovanie novej prístupovej cesty do Gánoviec a nespraví sa rekonštrukcia terajších inžinierskych sietí. Vlastníkom v danej lokalite odporúčam prenajať pozemky tým, ktorí chovajú dobytok či potrebujú sadiť zeleninu. Aspoň tak získajú pravidelní príjem aj keď malý ale predsa. Prípadne, aby rozmýšľali o výmene za pozemky bližšie k Popradu.

Veď kto chce postaviť dom na pozemku, kde hrozí popraskanie, či posun pôdy a taktiež nemôže sa pripojiť na obecný vodovod, kanalizáciu ani elektriku? Dôvodom môže byť nedostatočná kapacita infraštruktúry obce. Aj takáto situácia môže nastať.

Ako som viac krát písal obec má pripravené pozemky určené na výstavbu, stačí si len vybrať. Ide o 22,5 ha. Samozrejmé tieto nie sú v tak cennom území ani v ochrannom pásme. V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú len pozemky pri Požiarnej zbrojnici – Požiarna ulica – nálezisko Neandertálca. Väčšina však týchto pozemkov je pri už s vybudovanou infraštruktúrou. Ďalšie najcennejšie územie je dolina Gánovského potoka, tak ho nezničme!

Nakoniec spomeniem, že železničná trať sa má posunúť bližšie k obci v rámci rekonštrukcie koridoru Žilina – Košice. Táto trať taktiež zasahuje do spomínaného územia.

Máme záujem mať v Gánovciach dom na dome bez voľného priestranstva, alebo zachováme terajšiu tvár obce a tým prilákame viac umelcov, odborníkov a rekreantov, ktorí nám v konečnom dôsledku prinesú viac úžitku všetkým ako samotná výstavba?

Mgr. Matej Čevan PhD.

Comments are closed.