Študíjne stáže

Machaon International ponúka odborné stáže do národných parkov v Európe pre pracovníkov chránených území a environmentálnych MVO.

Prečo sa zúčastniť študíjnych stáži do národných parkov v Európe?

Hlavným cieľom študijných ciest je umožniť odborníkom z rôznych chránených oblastí a krajín učiť sa zo skúseností a know-how popredných európskych národných parkov, prenášať osvedčené postupy, vytvárať medzinárodné partnerstvá a iniciovať cezhraničné projekty, do ktorých sú zapojené chránené územia a ďalšie príslušné zainteresované strany.

Hlavné oblasti našich stáži:

  • Environmentálna výchova a ekologický tourizmus v chránených územiach
  • Tradičná architektúra a ochrana kultúrnej krajiny
  • Prepojenie prírody, umenia a kultúry – ako môže umenie pomáhať chráneným územiam
  • Ochrana biodiverzity – príklady popredných chránených území
  • Inovatívne prístupy v rozvoji vidieka
Pozrite si krátke video zo študíjnej cesty do národných parkov v Rakúsku (1.21 min, autor Valentina Hoteeva).

Kde sme už boli a kam pôjdeme

Prečo cestovať s Machaon International?

Machaon International podporuje chránené územia už vyše dvanásť rokov a prispelo k zvýšeniu kvalifikácie a skúsenosti prácovníkov týchto území formou medzinárodných stáži. Machaon International úzko spolupracuje s mnohými chránenými oblasťami, mimovládnymi organizáciami, samosprávami v rôznych krajinách Európy. Zorganizovali sme už vyše 30 rôznych stáži do nasledujúcich krajín – Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, Holandsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Dokážeme pomôcť s identifikáciou vhodných partnerov a zorganizovať študijné cesty na mieru spojené s chránenými územiami a trvalo udržateľným rozvojom. Zvyčajné trvanie nášho školiaceho programu je 5 dní a ďalšie 2 až 3 dni sú na cestu tam a späť a doplnkový program.

Naši partneri