Získavanie financií pre projekty

Náš tím má viac ako 15-ročné skúsenosti s získavaním zdrojov, tzv. fund-raisingom. Vieme pomôcť s identifikáciou vhodných darcov a prípravou úspešných žiadostí o projekty zamerané na ochranu biodiverzity, zachovanie kultúrneho dedičstva a riešenie zmeny klímy. Pre naše vlastné projekty sme získali už vyše 3 milióny EUR (detaily nájdete v časti Projekty). Obzvlášť sme úspešní pri grantoch z mechanizmov financovania EÚ (EuropeAid, Creative Europe). Popri našich vlastných projektoch ponúkame pomoc rôznym organizáciám, najmä chráneným oblastiam, iným mimovládnym organizáciám a samosprávam, a pomáhame im pri získavaní finančných prostriedkov na spoločné alebo ich vlastné nové projekty. Nižšie si môžete pozrieť niektoré úspešné projekty, pre ktoré finančné prostriedky získalo naše združenie Machaon International.

Naše úspešné projekty

„Northern Lights“ – iniciatívy žien pre udržateľný rozvoj Ruského severu

Typ: Podnikanie pre ochranu biodiverzity

Krajiny realizácie: Russia, Slovakia

Doba trvania: December 2019 – November 2022

Rozpočet: 690,000 EUR (of which 90% from an EU grant)

Teritória inšpirácie‘

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie: Slovenská a Česká Republika, Estónsko a Ukrajina

Doba trvania: Jún 2017 – Máj 2019

Rozpočet: 320,000 EUR (z toho 60% z európského grantu)

Drevená architektúra v kultúrnej krajine: nové výzvy v modernom svete

Typ: Tradičná architektúra

Krajiny realizácie: Russia, Ukraine, Czech and Slovak Republics

Doba trvania: December 2013 – August 2016

Rozpočet: 540,000 EUR (of which 80 % from an EU grant)