Teritória inšpirácie‘

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie: Slovenská a Česká Republika, Estónsko a Ukrajina

Doba trvania: Jún 2017 – Máj 2019

Rozpočet: 320,000 EUR (z toho 60% z európského grantu)

Main aims:

  • vytvoriť priaznivé podmienky pre príchod profesionálnych umelcov a kreatívnych ľudí do dedín nachádzajúcich sa v blízkosti národných parkov, alebo iných jedinečných prírodných oblastí tvoriacich atraktívne prostredie pre kreativitu;
  • zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v daných dedinách, aby lepšie zhodnotili a zúročili svoje atraktívne prostredie a užívali si zdravý, kreatívny a napĺňajúci život.

Description: Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva a pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.

Main results:

  • 115 umelcov z dvanástich krajin sa zúčastnili 12 umeleckých podujatí a dostali možnosť ocitnúť sa na unikátnych, krásnych a jedinečných miestach kde mohli tvoriť, odkrývať nové možnosti šíriť svoje umenie a zdieľať svoje myšlienky s inými inšpiratívnymi ľuďmi
  • 200 umeleckých diel bolo vytvorených a prezentovaných širšej verejnosti;
  • Viac ako 50 000 ľudí, 30 majstrov ručnej výroby a vyše 400 hudobníkov zapojených do umeleckých podujatí, podorovaných projektom;
  • Umelecké podujatia priniesli veľa impulzov a nápadov na rozvoj do šiestich dedín:  vytvorené umelecké diela obohatili samotný vidiek a napomáhajú v prilakávaní návštevníkov;  300 mladých ľudí a detí bolo zapojených do piatich letných táborov a dvanástich workshopov; umelecké podujatia spájajú miestne obyvateľstvo, vytvárajú spoločného ducha a hrdosť za svoju obec; vizibilita a tým aj atraktivita jednotlivých lokalít bola skvalitnená cestou správnej propagácie
  • 9 local cultural operators enhanced their capacity by active exchange of skills and experiences far beyond the countries of the project.
Rola Machaonu: Vyvíjanie a riadenie projektu, organizácia umeleckých podujatí v Gánovciach
Partneri implementácie: Annogallery, MAS Strážnicko, Národní ústav lidove kultúry, NGO Tustan, Synevyr National Nature Park Administration, Vinnistu, European Wilderness Society
Lokácia: Dediny Gánovce a Hôrka (Slovensko), Synevyrska Polana a Urich (Ukrajina), región Strážnicko (Česká Republika), Viinistu (Estonia)
Zapojené chránené oblasti: Národný Park Slovenský Raj (Slovensko), Národný Park Synevyr a Národný Park Skolivske Beskydy (Ukrajina), CHKO Bíle Kapraty (Czech Republic), Národný Park Lahemaa (Estónsko)
Zdroj financovania: Creative Europe Programme financovaný Európskou Komisiou