Teritória inšpirácie‘

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie: Slovak and Czech Republics, Estonia and Ukraine

Doba trvania: June 2017 – May 2019

Rozpočet: 320,000 EUR (of which 60 % from an EU grant)

Main aims:

  • vytvoriť priaznivé podmienky pre príchod profesionálnych umelcov a kreatívnych ľudí do dedín nachádzajúcich sa v blízkosti národných parkov, alebo iných jedinečných prírodných oblastí tvoriacich atraktívne prostredie pre kreativitu;
  • zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v daných dedinách, aby lepšie zhodnotili zúročili svoje atraktívne prostredie a užívali si zdravý, kreatívny a napĺňajúci život.

Description: Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva a pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.

Main results:

  • 115 artists from 12 countries participated in 12 art events and got access to beautiful and peaceful places for their creative work, new possibilities to reach out with their art-works;
  • 200 quality art-works were produced and further presented to wider auditory;
  • 50 000 + people, 30+ craft masters and 400+ musicians engaged to art-events supported by project;
  • Art-events brought new impulses for the development and enhance local life in 6 villages: created art objects enriched the rural space and lure visitors;  300 young people were engaged by a series of 5 summer camps and 12 art workshops; art events unite local people, increase their pride of living in the those areas; visibility of individual areas by attractive way of image-making was improved;
  • 9 local cultural operators enhanced their capacity by active exchange of skills and experiences far beyond the countries of the project.
Role of Machaon: Project development and management, art events in Gánovce
Partneri implementácie: Annogallery, MAS Strážnicko, Národní ústav lidove kultúry, NGO Tustan, Synevyr National Nature Park Administration, Vinnistu, European Wilderness Society
Location: Gánovce and Hôrka villages (Slovakia), Synevyrska Polana and Urich (Ukraine), Strážnicko region (Czech Republic), Viinistu village (Estonia)
Protected areas involved: National Park Slovensky Raj (Slovakia), National Park Synevyr and National Park Skolivske Beskydy (Ukraine), White Carpathians Protected Landscape Area (Czech Republic), Lahemaa National Park (Estonia)
Funding source: Creative Europe Programme funded by the European Commission