Projektový manažment

Združenie pre ochranu prírody – Machaon International získalo počas vyše desiatich rokov svojho pôsobenia bohaté skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov od fázy plánovania až po ich úspešne dokončenie. S projektami sme pomohli širokému okruhu partnerov, v ktorých sme dokázali poskytnúť líderstvo, odborné znalosti, praktické skúsenosti a inovácie, najmä v piatich oblastiach našej činnosti. Okrem vlastných projektov, ktorých príklady si môžete pozrieť nižšie, Machaon International ponúka služby v oblasti riadenia projektov a poradenstva našim existujúcim alebo novým partnerom.

Naše úspešné projekty

„Northern Lights“ – iniciatívy žien pre udržateľný rozvoj Ruského severu

Typ: Podnikanie pre ochranu biodiverzity

Krajiny realizácie: Russia, Slovakia

Doba trvania: December 2019 – November 2022

Rozpočet: 690,000 EUR (of which 90% from an EU grant)

Teritória inšpirácie‘

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie: Slovenská a Česká Republika, Estónsko a Ukrajina

Doba trvania: Jún 2017 – Máj 2019

Rozpočet: 320,000 EUR (z toho 60% z európského grantu)

Drevená architektúra v kultúrnej krajine: nové výzvy v modernom svete

Typ: Tradičná architektúra

Krajiny realizácie: Russia, Ukraine, Czech and Slovak Republics

Doba trvania: December 2013 – August 2016

Rozpočet: 540,000 EUR (of which 80 % from an EU grant)