Medzinárodná výmena

Machaon International úzko spolupracuje s mnohými chránenými oblasťami a mimovládnymi organizáciami v rôznych krajinách Európy. Naša špecializácia je v organizovaní študijných stáži a medzinárodných stretnutí zameraných na výmenu skúsenosti. Za posledných šesť rokov sme zorganizovali viac ako 30 študijných stáži do týchto krajín – Česká republika, Estónsko, Holandsko, Kazachstan, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko a Ukrajina. Sme schopní pomôcť s identifikáciou vhodných partnerov a zorganizovať študijné cesty na mieru, ktoré sú zamerané na návštevu chránených oblasti a trvalo udržateľný rozvoj. Obvyklé trvanie školiaceho programu je 5 dní a účastníci potrebujú 2 dni na príchod a odchod a voľný program.

Hlavné témy našich študijných stáži sú:

  • Environmentálna výchova a ekologický cestovný ruch v chránených územiach
  • Tradičná architektúra a ochrana kultúrnej krajiny
  • Prepojenie prírody, umenia a kultúry
  • Ochrana biodiverzity
  • Rozvoj vidieka

Počas pandémie sme objavili nový formát výmeny skúseností – sú to online webináre a konferencie, ktoré nám umožňujú osloviť širšie publikum a pozvať najsilnejších odborníkov z rôznych krajín, aby tieto online akcie viedli.

Pozývame vás na účasť na našich online vzdelávacích podujatiach a na zoznámenie sa s materiálmi minulých webinárov!