Vzdelávanie a činnosť medzinárodných horských sprievodcov na Slovensku

Termíny: 1. apríla 2021 o 8 hod.

Typ:webinar

Skupina: všetci záujemcovia

Existujú ľudia, pre ktorých sa hory stali zmyslom života.

„Lepšie než hory môžu byť len hory, na ktorých si ešte nebol“ – to sú slová, blízke srdciam horských sprievodcov zo Slovenska, ktorí už vyše 30 rokov pomáhajú objavovať čarovný svet hôr navštevníkom z celého sveta.

Láska ku vysokohorskej turistike je „choroba“, ktorá sa dávno a veľmi široko rozšírila po svete. Už v  50-tých rokoch dvadsiateho storočia vzrástla potreba prípravy profesionálov pre sprevádzanie turistov po horách. V Tatrách a Alpách sú profesie horského vodcu a sprievodcu oficiálne uznané, čo sa odráža aj v legislatíve mnohých európskych krajín. Pre vykonávanie svojej práce potrebuje horský vodca alebo sprievodca oficiálnu akreditáciu a okolo troch rokov praxe a vzdelávania.

Únia asociácií medzinárodných horských sprievodcov UIMLA, zjednocujúca asociácie horských sprievodcov z viac ako 21 krajín a Medzinárodná federácia asociácií horských vodcov UIAGM vyvinuli profesionálne štandardy vzdelávania horských vodcov a sprievodcov a pripravujú instruktorov z rôznych krajín, ktorí budú môcť  zručnosti, vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalej novým horským vodcom a sprievodcom v svojich krajinách. Certifikát týchto dvoch asociácii umožňuje horskému vodcovi alebo sprievodcovi pôsobenie vo svete a absolventi kurzov sa právom radia medzi elitu horských vodcov na celej zemi.

Na webinári 1. apríla 2021 o 9 hodine sa naši kolegovia podelia o ich jedinečné skúsenosti budovania a rozvoja Slovenskej asociácie horských sprievodcov, prípravy instruktorov v UIMLA a vedenia vzdelávacích kurzov horských sprievodcov v súlade so štandardami kvality UIMLA. Treba poznamenať, že horskí sprievodcovia zo Slovenska si zorganizovali celý process vstupu do UIMLA a pripravu vzdelávacieho kurzu sami na vlastné náklady, bez podpory od štátu alebo iných organizácií.

Na webinári sa spoločne pozrieme aj na tieto témy:

  • Služby Slovenskej asociácie horských sprievodcov pre široké spektrum klientov, ich zlepšovanie a propagácia
  • Spolupráca horských sprievodcov so širokým okruhom partnerov pre regionálny rozvoj a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
  • Neľahká cesta vytvorenia legislatívnej bázy pre certifikáciu vzdelávania a organizáciu práce horských sprievodcov na Slovensku
  • A samozrejme, najlepší horskí vodcovia a sprievodcovia Slovenska vám prezradia tajomstvo zaujímavých, pútavých a uchvacujúcich túr, napríklad o nečakaných spôsoboch a témach, ktoré prekvapia aj toho najnáročnejšieho a najskúsenejšieho turistu, a tom, ako urobiť z túry nezabudnuteľné dobrodružstvo, naplnené pozitívnymi emóciami.

Webinár bude vedený súbežne v slovenskom a ruskom jazyku.

Zaujali vás tieto riadky? Prihláste sa na webinár!

 

Moderátor:

Ing. Svetlana Belova, riaditeľka Asociácie pre ochranu prírody “Maсhaon International”
Koordinátor programu medzinárodnej výmeny skúseností medzi ruskými a európskymi chránenými územiami, organizátor 30 stáží a 4 konferencií pre špecialistov chránených území.

 

Vedúci: Medzinárodní horskí sprievodcovia UIMLA

Mgr. Marcel Kubinský
, dobrovoľný horský záchranár pre Horskú záchrannú službu vo Vysokých a Západných Tatrách a v Slovenskom Raji. Od roku 1993 sprevádza pre outdoorové spoločnosti hlavne v oblastiach centrálnej Európy. V roku 2013 úspešne ukončil v Českej republike a v Poľsku kurz „Medzinárodný horský sprievodca UIMLA“. Člen rady Slovenskej asociácie horských sprievodcov. Vedie lektorský tím vzdelávania ašpirantov na pozíciu IML. Inštruktor vo väčšine oblastí, ktoré musí „medzinárodný horský sprievodca“ ovládať

Bc. Peter Svätojánsky, príslušník Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby. Reprezentant Slovenska v skialpinizme 1999 – 2010.  Člen rady Slovenskej asociácie horských sprievodcov. Súčasťou lektorského tímu vzdelávania ašpirantov na pozíciu IML. Inštruktor vo väčšine oblastí, ktoré musí medzinárodný horský sprievodca ovládať

 

Miroslav Žiak, PhD. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre fyzickej geografie a geoekológie, zameranie – geomorfológia, meteorológia a klimatológia. Doktorandské štúdium – Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika. Robil výskum vysokohorského prostredia, snehu a lavín, prednášal na témy prírodnej hrozby a rizika v krajine (extrémneho prejavu počasia). Participoval na zbere vzoriek pri datovaní posledného zaľadnenia v Tatrách, spolupracoval s viacerými expedíciami v Himalájach ako meteorológ.