Webinár: Programy výučby a organizácie práce pre sprievodcov v ekologickom turizme v chránených územiach

Je ľahké stať sa sprievodcom v oblasti ekologického turizmu a environmentálneho vzdelávania? Asi tak ľahké ako vytvoriť a organizovať kvalitnú pravidelnú a systematickú exkurzijnú činnosť v chránených územiach.

Sprievodca pracujúci s ľuďmi v chránených prírodných oblastiach musí byť nielen dobrým organizátorom týchto exkurzií, ale aj expertom pripraveným poskytnúť odpovede na všetky otázky a neraz aj pedagógom – tu sa na prvé miesto dostávajú vedomosti, erudícia a vzdelanie. A samozrejme nesmie chýbať schopnosť budovať obojstranne výhodné vzťahy so správou príslušnej chránenej oblasti alebo národného parku ako aj s ostatnými sprievodcami – napríklad spoločnou tvorbou, rozvíjaním, zdokonaľovaním a propagáciou týchto exkurzií.Ak:

  • Vnímate túto profesiu seriózne a chcete sa jej venovať ako aj stabilne si v nej zarábať;
  • Túžite po možnosti rozpovedať turistom viac o vašom regióne, jeho špecifikách a ukázať im jeho najkrajšie zákutia;
  • Chcete organizovať alebo vylepšiť činnosť, spojenú s poskytovaním exkurzijných programov vo vašej chránenej oblasti, ale neviete, kde začať?

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s materiálmi nášho webinára, ktorý sme zorganizovali sa 18. februára 2021

„Programy výučby a organizácie práce pre sprievodcov v ekologickom turizme v chránených územiach“

Na webinári, ktorý bol vedený v dvoch jazykoch: v ruskom a v anglickom, sme  sa venovali týmto témam:

Programy školenia a certifikácie sprievodcov v oblasti ekoturizmu a rangerov v európskych národných parkoch;

Tvorba a vedenie exkurzií a programov externými sprievodcami;

Spolupráca sprievodcov s národnými parkami pre posilnenie efektivity environmentálnej výchovy a formovania spoločenskej podpory pre národný park v lokálnych komunitách;

Spôsoby propagácie exkurzií, programov a služieb, poskytovaných sprievodcami v oblasti environmentálnej výchovy a a organizácia predaja týchto služieb

Moderátor:

Svetlana Belova, riaditeľka Asociácie pre ochranu prírody “Maсhaon International”
Koordinátor programu medzinárodnej výmeny skúseností medzi ruskými a európskymi chránenými územiami, organizátor 30 stáží a konferencií pre viac ako 300 špecialistov chránených území.

 

Vedúci:

Martin Hartmann, vedúci oddelenia environmentálnej výchovy v národnom parku Gesäuse (Rakúsko)

 

 

 

Josef Stemberk, odborný referent práce s veřejností a marketingu, iniciátor a koordinátor průvodců v  v národnom parku Šumava

 

 

nahrávku webinára najdete Tu:

Webinár organizuje Združenie na ochranu prírody Machaon International s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu Northern Lights

 

Fotografie národných parkov Gesäuse a Šumava

Comments are closed.