Naše mílniky

Výber našich hlavných úspechov v jednotlivých rokoch

 

Prečo sa nazývame Machaon?

Meno Machaon je pre nás symbolické. V gréckej mytológii Machaon bol udatný bojovník a zručný lekár. V latinčine (francúzštine, ruštine) sa používa na pomenovanie druhu prekrásneho motýľa – vidlochvosta feniklového. Na jednej strane, toto krehké stvorenie symbolizuje zraniteľosť rovnováhy v prírode, na druhej strane, ako hovorí staré čínske príslovie, mávania krídiel motýľa možno pocítiť aj na druhej strane sveta. Machaon International ako organizácia stelesňuje tento efekt mávania krídlami motýľa. Sme presvedčení, že aj naše malé aktivity pomáhajú prinášať pozitívne zmeny, ktorými trvalo prispievame k ochrane prírody.