Tatry pomáhajú Ukrajine

V tejto hroznej a tragickej dobe vojenskej agresie na Ukrajine viacero organizácií a jednotlivcov z tatranského regiónu a z Ukrajiny spojilo svoje úsilie a poskytujú adresnú pomoc ukrajinským utečencom. Do západoukrajinského Zakarpatia prichádzajú denne tisíce vystrašených a nešťastných ľudí a mnohým z nich sa snažíme pomôcť aj zo Slovenska. Ide hlavne o matky s deťmi.

Na tento účel sme vytvorili koordinačnú radu zo zástupcov organizácii ako Združenie pre ochranu prírody „Machaon International“, Združenie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, Tatranský parlament, TraversHelp a Správa národného parku Slovenský raj, ktoré poskytujú pomoc stovkám utečencov prichádzajúcich do širšieho tatranského regiónu. Naše partnerstvo úzko spolupracuje s kolegami z mimovládnej organizácie Šťastné deti (Užhorod).

Vďaka vašej podpore sme už dokázali

  • Vytvoriť call-centrum s cieľom poskytovať pomoc viac ako 1500 utečencom ubytovaným v tatranskom regióne. Call-centrum fungoval do júla z podpory grantu, a potom  z podporou Charitas;
  • Zabezpečiť dlhodobé ubytovaníe pre viac ako 700 utečencov v súkromných domoch a ubytovacích zariadeniach, kratkoodobé ubytovaníe pre viac ako 400 utečencov;
  • Zorganizovať kurzy slovenského jazyka pre viac ako 330 osôb;
  • Poskytnúť humanitárnu pomoc vo výške viac ako 60 000 EUR;
  • Organizovať pomoc so zamestnaním pre viac ako 150 ľudí.
  • Zabezpečiť prevoz viac ako 500 utečencov z hraníc do ubytovacích zariadení, na policiu a urady a transfer 12 t humanitárnej pomoci v regióne a do Ukrajiny;
  • Organizovať voľnočasové aktivíty (Deň Deti pre viac ako 180 ľudí,  tábor Zelené poklady Karpát pre 17 detí, 20+ výletov do Tatier a Slovenského Raja pre viac ako 200 utečencov, kultúrne podujatia aj pre nadväzovanie slovensko-ukrajinského priateľstva a integraciu utečencov pre viac ako 250 ľudí (video a foto su tu)

Boli by sme veľmi vďační za ďalšie dary, aby sme mohli pokračovať v našom úsilí a podporiť ďalšou pomocou utečencov, ktorých prijal náš podtatranský región.

Podporte naše projekty