Machaon v skratke

Sme nezávislá, nezisková a medzinárodne aktívna organizácia zo Slovenska, ktorú založili vo februári 2008 dvaja milovníci prírody – Jozef Bednár a Svetlana Belova.

Naším poslaním je podpora národných parkov a iných chránených území ako základu ochrany prírody a tradičnej kultúry a ako miest inšpirácie a obdivu pre ľudí.

V priebehu rokov naša organizácia získala veľa skúseností a špeciálnych zručností v oblasti získavania finančných prostriedkov, riadenia projektov, medzinárodnej výmeny, organizácie študijných stáži, expedícií a umeleckých podujatí.

Naším hlavným nástrojom na splnenie nášho poslania je príprava a implementácia projektov ochrany prírody v spolupráci s našimi partnermi, cez ktoré poskytujeme významnú pridanú hodnotu miestnym komunitám.

Našich 5 prioritných oblasti:

Machaon International ako aj iné mimovladné organizácie potrebuje dostatočné finančné prostriedky, aby sme mohli vyplniť svokju misiu a realizovať svoje aktivity. V prípade, že nám chcete pomôcť a ste ochotný/-á na našu činnosť prispieť, budeme radi, ak sa nám ozvete.

Machaon International je členom medzinárodnej platformy pod patronátom OSN Mountain Partnership. Ide o alianciu partnerov z rôznych krajín, ktorí sa zasadzujú o trvalo udržateľný rozvoj horských oblasti a zlepšenie podmienok obyvateľov, ktorí v týchto horských oblastiach žijú.

Riaditeľka združenia Svetlana Belova je členkou WCPA- Svetovej komisie pre chránene územia pri Svetovej únii pre ochranu prírody (IUCN).

Prečo sa nazývame Machaon?

Meno Machaon je pre nás symbolické. V gréckej mytológii Machaon bol udatný bojovník a zručný lekár. V latinčine (francúzštine, ruštine) sa používa na pomenovanie druhu prekrásneho motýľa – vidlochvosta feniklového. Na jednej strane, toto krehké stvorenie symbolizuje zraniteľosť rovnováhy v prírode, na druhej strane, ako hovorí staré čínske príslovie, mávania krídiel motýľa možno pocítiť aj na druhej strane sveta. Machaon International ako organizácia stelesňuje tento efekt mávania krídlami motýľa. Sme presvedčení, že aj naše malé aktivity pomáhajú prinášať pozitívne zmeny, ktorými trvalo prispievame k ochrane prírody.