Webinár: Sprievodcovia v ekoturizme a ich vzdelávanie a činnosť v chránených územiach Ruska

Je ľahké stať sa sprievodcom v oblasti environmentálneho vzdelávania? Rovnako neľahké, ako vytvoriť a organizovať pravidelnú, systematickú exkurzijnú činnosť v chránenej oblasti.

Sprievodca, pracujúci s ľuďmi v chránených prírodných oblastiach musí byť nielen dobrým organizátorom týchto exkurzií, ale aj expertom, pripraveným poskytnúť odpovede na všetky otázky a neraz aj pedagógom – tu sa na prvé miesto dostávajú vedomosti, erudícia a vzdelanie. A samozrejme nesmie chýbať schopnosť budovať obojstranne výhodné vzťahy s administráciou chránenej oblasti a ostatnými sprievodcami – napríklad spoločnou tvorbou, rozvíjaním, zdokonaľovaním a propagáciou týchto exkurzií.

Ak:

  • Ste na túto profesiu nastavený seriózne a chcete na nej dobre a stabilne zarábať;
  • Túžite po možnosti rozpovedať turistom viac o vašom regióne, jeho špecifikách a ukázať im jeho najkrajšie zákutia;
  • Chcete organizovať alebo vylepšiť činnosť, spojenú s poskytovaním aktuálnych a žiadaných exkurzijných programov vo vašej chránenej oblasti, ale neviete, kde začať?

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s materiálmi nášho webinára, ktorý sme zorganizovali sa  sa 4. marca 2021

“Sprievodcovia v ekoturizme a ich vzdelávanie a činnosť v chránených územiach Ruska”

Webinári bol venovan týmto témam:

  • Programy školenia  sprievodcov v oblasti ekoturizmu;
  • Tvorba a vedenie exkurzií a programov externými sprievodcami;
  • Metódy organizácie náučno-poznávateľných exkurzií pre rozličné cieľové
  • skupiny;
  • Spolupráca sprievodcov s národnými parkami pre posilnenie efektivity environmentálnej výchovy a formovania spoločenskej podpory pre národný park v lokálnych komunitách;

 

Webinár bol vedený v ruskom jazyku.

 

Moderátor:

Svetlana Belova, riaditeľka Asociácie pre ochranu prírody “Maсhaon International”
Koordinátor programu medzinárodnej výmeny skúseností medzi ruskými a európskymi chránenými územiami, organizátor 30 stáží a konferencií pre viac ako 300 špecialistov chránených území.

 

Vedúci:

Roman Korčigin, zástupca riaditeľa pre rozvoj a cestovný ruch v prírodnej rezervácii Kronotsky. Podieľa sa na vývoji a definovaní stratégie rozvoja cestovného ruchu na území Kamčatky. Inicioval vytvorenie turisticko-rekreačného klastra na juhu Kamčatky

 

Olga Pegova, zástupkyňa riaditeľa Kaukazskej prírodnej rezervácie pre enviro-
vzdelávanie a cestovný ruch. Rozvíja ekologický cestovný ruch v oblasti Kaukazu, presadzuje zásady udržateľného rozvoja, podporuje inovatívne prístupy k interpretácie prírodného a kultúrneho dedičstva pre sprievodcov

 

Elena Kuznecovová, vedúca oddelenia environmentálnej výchovy, riaditeľstvo chránených území, republika Karelia. Sprievodca po divočine so vzdelaním z medzinárodného kurzu sprievodcov po divočine vo Fínsku a bohatými skúsenosťami, ktoré umožňujú bezpečne a príjemne viesť skupiny po tajgských chodníkoch Karélie.

 

 

Evgeniya Lyošina, špecialistka na interpretácie, vývojár interaktívnych exkurzií na naučnych chodníkoch a v návštevníckych centrách, lektor akadémii  environmentálnych pedagógov.

 

nahrávku webinára najdete Tu:

 

Webinár organizuje Združenie na ochranu prírody Machaon International s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu Northern Lights

Comments are closed.