Klimatické zmeny v Tatrách

Termíny: 14 mája 2021, 10:00-11:30

Typ:webinár

Skupina: všetci záujemcovia

Klimatické zmeny neobchádzajú ani Slovensko. Rok 2020 skončil podľa meraní ako najteplejší za najmenej 140 rokov. Posledné roky patria medzi teplotných rekordérov aj v Tatrách. Hlavným problémom je zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov z ľudských (antropogenných) zdrojov v atmosfére, ale nemej dôležité sú aj vplyvy radikálnych zmien vo využívaní územia Tatier, v ktorom sme svedkami nekontrolovanej výstavby napr. nepotrebných apartmánov, parkovísk a gýčových atrakcií, ťažby drevnej hmoty akoby ani národný park neexistoval, celkovému devastovaniu krajiny a zmenšovaniu biodiverzity. Tatry sú v kritickom bode a sú na križovatke, kde sa určuje smer a podmienky ako bude život ľudí, ale aj iných tvorov v Tatrách a ich okolí v blízkej budúcnosti vyzerať.

Biele územia na priloženom obrázku a mape sú územia, ktoré je podľa územných plánov možné zastavať a červené územia sú tie, kde sa stavby už realizujú alebo sú zastavané. Bohužiaľ, niektoré z bielych území by sme k dnešnému dňu už mohli označiť aj červenou farbou.  Ako sa vám páči taká prognóza urbanizacie?

Tatry potrebujú inventúru ich ekosystémových služieb a dobrú prípravu adaptácie na zmenu klímy.  Je čas vyhlásiť pre Tatry stav ekologickej, kultúrno-historickej a estetickej núdze a deklarovať nevyhnutnosť zásadnej zmeny v prospech verejnosti a prírody. Nie je Vám jasné prečo? Pozrite si v tom prípade záznam z webinára “Klimatické zmeny v Tatrách”, v ktorom bol adresne a systematicky opísaný náš problém a zlyhania v podstate všetkých kľúčových štátnych inštitúcii a samospráv. Webinár trvá až 2 hodiny, ale možno po jeho zhliadnutí Vás bude šokovať kam smeruje vývoj v Tatrách a čo dôležité a nenahraditeľné postupne strácame.

Identifikované ohrozenia ako dôsledok urbanizačného tlaku:

– strata 1/3 plochy agroekosystémov, typickej podtatranskej krajiny,

– zníženie potenciálu pre ekologické poľnohospodárstvo a lokálne gastro-ponuky pre turistov,

– strata biodiverzity a zánik lokalít výskytu niektorých druhov v ochrannom pásme národného parku,

– strata biokoridorov a izolácia ekosystémov s prenosom do zníženia možnej adaptácie napr. na zmenu klímy,

– oslabenie regulačnej funkcie ekosystémov napr. vodozádržnosti,

– zvyšovanie tlaku turizmu na ostávajúce fragmenty prírodných a poloprírodných lokalít,

– vizuálne narušenie estetických kvalít krajiny = vplyv na turizmus (atraktivitu lokality)

záznam z webinára “Klimatické zmeny v Tatrách”

 

Toto podujatie spoluorganizujú Okresný úrad Poprad, Združenie pre ochranu prírody – Machaon International a občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry v rámci Európskeho zeleného týždňa 2021 – EU Green Week 2021.