Drevená architektúra v kultúrnej krajine: nové výzvy v modernom svete

Typ: Tradičná architektúra

Krajiny realizácie: Russia, Ukraine, Czech and Slovak Republics

Doba trvania: December 2013 – August 2016

Rozpočet: 540,000 EUR (of which 80 % from an EU grant)

Ciele projektu:

  • Zachrániť  kultúrnu krajinu v národných parkoch, historických dedinách, múzeách-„zapovednikoch“ pred degradáciou a postupným miznutím.
  • Chrániť jedinečné, unikátne oblasti pred nekontrolovanou a nelegálnou výstavbou, ktorá ničí integritu a charakter historických dedín a podkopáva existujúce zachované sídelné štruktúry.
  • Zabezpečiť udržateľný rozvoj historicky cenných dedín a krajiny s využitím moderných technológií v stavebníctve a architektúre.

Výsledky:

  • Zvýšenie kapacít 10 ruských a 4 ukrajinských partnerov a príjemcov prostredníctvom efektívneho prenosu najlepších skusenosti z EÚ (organizovaných 3 českými a 1 slovenským partnerom).
  • Inovatívna metodika kreatívneho územného plánovania zameraná na udržateľné využívanie a rozvoj kultúrnej krajiny vytvorená na úrovni 4 národných parkov.
  • 4 integratívne siete národných parkov – príslušných orgánov uzemneho planovania – architektov na lokálnej (miestnej) úrovni so silným vedením národných parkov pre participatívne plánovanie a manažment (riadenie)  kultúrnej krajiny.
  • Efektívna propagácia a podpora kultúrneho dedičstva ako ako základného kameňa miestneho sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni 4 národných parkov
Úloha Machaona: Vývoj a riadenie projektu.
Partneri: Fond na podporu drevenej architektúry, Klub priateľov národného parku Kenozero (Rusko), Valašské múzeum v prírode (Česká republika), Národný park Synevyr a Skanzen Tustan (Ukrajina)
Miesto realizacie: Arkhangelsk, Kaluga a Nižný Novgorod (Rusko), regióny Lvov a Zakarpatie (Ukrajina)
Zúčastnené chránené oblasti: národné parky Kenozero a Ugra (Rusko) a Synevyr (Ukrajina)
Zdroj financovania: Investície do ľudí Program Európskej komisie