Zaujímavá exkurzia „Tajomstvá flóry doliny Gánovského potoka“

13. júna 2020 obec Gánovce privítala slovenského botanika RNDr. Daniela Dítě, PhD, ktorý pre občanov obce urobil zaujímavú botanickú exkurziu v doline Gánovského potoka. Za krásneho letného počasia si účastníci exkurzie mohli vypočuť množstvo zaujímavosti o svete rastlín a spoznať mnohé vzácne a nevšedné druhy flóry, ktoré pri našej obci rastú. Napriek tomu, že človek významne zmenil charakter doliny, kde mnohé časti boli odvodnené a bol v nej postavený i kanál, príroda si našla cestu, aby v doline ostali zvyšky mokradí, tzv. karpatské slaniská. Práve lokalita pri Gánovciach je jedinečná svojho druhu na svete. Je to vďaka špecifickému minerálnemu zloženiu vôd, ktoré v doline pramenia ale aj mikroklíme, čím sa na malom mieste stretávajú bohaté spoločenstvá nevšedných rastlín, vrátane mäsožravých.

Doktor Dítě odpovedal na množstvo otázok od účastníkov. Bolo poukázané, že zmeny ako je výstavba môžu významne ovplyvniť vodný režim celej lokality aj v niekoľko kilometrovej vzdialenosti. Pre ilustráciu boli spomenuté Bešeňovské travertíny, kde keď bola v ich okolí postavená cesta č.18, z 28 aktívnych prameňov postupne ostali len dva, ostatne vyschli. Podobne Doktor Dítě poukázal na to, že nie je vylúčené, že výstavba na Lúčnej ulici v Gánovciach ovplyvňuje vodný režim v doline a preto je ťažko vylúčiť, že ďalšia výstavba v doline neohrozí celkový vodný režim územia Európskeho významu Gánovské slaniská.

Samotnú exkurziu sprevádzali aj nepríjemné incidenty, kde niektorí spoluobčania sa snažili narúšať priebeh podujatia agresívnym správaním a snahou znemožniť prístup účastníkom exkurzie do doliny Gánovského potoka pri Gánovciach. Takéto nekultúrne správanie, keď istí občania na verejnom priestranstve brania prechodu a osočujú iných občanov z našej obce, by sa nemalo v našej obci vyskytovať a nemôže byť tolerované.

Svetlana Belova, 13.06.2020

Comments are closed.