Vznikol film „Národný park Gesäuse – hybná sila rozvoja regiónu“.

Predstavujeme vám film o vynikajúcom príklade spolupráce Národného parku Gesäuse (Rakúsko) a jeho partnerov – farmárov, reštaurácií, hotelov, sprievodcov, taxikárov, remeselníkov, mnohých ďalších ľudí a malých podnikov pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Tento príklad Gesäuse prave nas inšpiroval na vyvijanie projektu Kreativne hory, ktory bude realizovan v NP Slovenský Raj v 2023/2024 a pomože podpore ludovej kultury, rozvoju a propagácie mäkkých foriem cestovného ruchu a ekologického farmárstva.

Partneri Národného parku Gesäuse – je ich viac než 100 – milujú svoj región, majú záujem aktívne spolupracovať, podporujú hodnoty národného parku a spoločne budujú prosperitu svojho regiónu. Národný park Gesäuse im v tom úspešne pomáha, organizuje výmenu skúseností (napríklad stáže v iných regiónoch, na Slovensku navštívili NP Slovenský Raj v 2018), pravidelné priateľské stretnutia a pomáha dosahovať vysoké štandardy kvality. Každé z partnerských zariadení je zároveň malým informačným centrom, prezentuje prospekty a publikácie o parku a jeho partneroch. Takáto sieť partnerov parku veľmi dobre vplýva na formovanie pozitívneho imidžu a kultúrnej identity destinácie a zároveň umožňuje parku ušetriť na výstavbe drahých informačných centier.

Združenie cestovného ruchu regiónu úspešne propaguje kultúrne tradície, miestné produkty a služby partnerov Gesäuse na trhu cestovného ruchu, vďaka čomu lokálni, environmentálne zodpovední a miestnú kultúru podporujúci podnikatelia získavajú silnú konkurenčnú výhodu. Pri svojich spoločných propagačných aktivitách narábajú s vysoko kvalitným a atraktívnym „vizuálnym jazykom“ a využívajú moderné digitálne marketingové nástroje, akými sú cielená reklama na sociálnych sieťach a spolupráca s influencermi. Správa Národného parku Gesäuse, Turistická asociácia Gesäuse a organizácia Steirische Eisenwurzen Nature podporujú lokálne podniky a spoločne manažujú partnerskú sieť.  Jedným z inšpiratívnych príkladov dobrej praxe je ich zdieľaná databáza vysoko kvalitných profesionálnych fotografií, ktorú vytvorili a sprístupnili pre všetkých partnerov a aktérov v území. Tí z nej majú možnosť podľa potreby čerpať pri svojich vlastných marketingových aktivitách.

Sme presvedčení o tom, že skúsenosti s vytvorením siete partnerov Gesäuse by mohli byť veľmi zaujímavé a inšpiratívne pre manažérov chránených území a mimovládne organizácie zapojené do procesov rozvoja vidieka v postsovietskych krajinách. Je dôležité podotknúť, že Národný park Gesäuse sa nachádza mimo hlavných turistických destinácií Rakúska a pred 15 rokmi mal veľké problémy prilákať turistov a návštevníkov až do takej miery, že tu bolo zatvorených viac ako 30% turistických podnikov. Práve partnerský program parku založený na špecifickej kultúrno-historickej identite spolu s kreatívnou a efektívnou propagáciou partnerskej siete umožnili v priebehu 7 rokov zvýšiť počet prenocovaní až o 22% a oživiť cestovný ruch v regióne. Tieto skúsenosti sa snažíme aktívne využiť aj v rámci našich projektov rozvoja cestovného ruchu v horských regiónoch, vrátane projektu Kreatívne hory, ktorý do procesu zapája aj interkulturálnu výmenu. Aktívne komunikujeme s kolegami z národných parkov na Slovensku, aby sa pokúsili rozvinúť podobné partnerské spolupráce. Veríme, že aj film o partnerskom programe v Národnom parku Gesäuse, ktorý sme vytvorili prednedávnom, napomôže k zapojeniu národných parkov do spolupráce.

Film vznikol s podporou Európskej únie v rámci projektu Northern Lights – Women’s Initiatives for Sustainable Rural Development.

Režisér a kameraman – Jakov Antipenko.
Nápad a zvuk – Svetlana Belova.

Comments are closed.