Kreatívne hory v Rakúsku – to je zaujímavé!

V dňoch 26. marca až 1. apríla 2023 sme v rámci implementácie projektu „Kreatívne hory“ absolvovali hodnotnú študijnú cestu do Rakúska. 11-členný tím zástupcov projektu z organizácie OZ Machaon International, asociácie Slow Food Tatry, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, obcí Vernár a Hrabušice, organizácie NABU z Arménska, Miestnej akčnej skupiny Kazbegi z Gruzínska a marketingovej agentúry Les v rakúskych spolkových krajinách Štajersko a Korutánsko študoval tie najlepšie príklady z praxe, ako rozvíjať hodnotu vidieckych horských oblastí prostredníctvom tradičnej kultúry a kreatívnych aktivít. Práve Rakúsko patrí medzi európskych lídrov v tomto štýle rozvoja regiónov a ponúka bohatú paletu dobrých príkladov a inšpirácií.

Kreatívny marketing a partnerstvo pre udržateľný rozvoj horských regiónov

Našu cestu sme začali sériou inšpiratívnych stretnutí na území Národného parku Gesäuse. Správa Národného parku Gesäuse v spolupráci so svojimi lokálnymi partnermi – farmármi, reštauráciami, hotelmi, sprievodcami, fotografmi, dopravcami, remeselníkmi a mnohými ďalšími ľuďmi a podnikmi dlhodobo vyvíja súbor aktivít pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Práve príklady z národného parku Gesäuse nás už skôr inšpirovali k tvorbe projektu Kreatívne hory.

Partneri Národného parku Gesäuse – je ich viac než 100 – milujú svoj región, majú záujem aktívne spolupracovať, podporujú hodnoty národného parku a spoločne budujú prosperitu svojho regiónu. Partneri, ktorých sme navštívili, nám porozprávali množstvo zaujímavostí z procesov rozvoja kultúrnych hodnôt a ako  tieto podporujú turistický ruch v národnom parku. Každé z partnerských zariadení je zároveň malým informačným centrom, prezentuje prospekty a publikácie o parku a jeho partneroch. Takáto sieť partnerov parku veľmi dobre vplýva na formovanie pozitívneho imidžu a kultúrnej identity destinácie a zároveň umožňuje parku ušetriť na výstavbe drahých informačných centier.

Združenie cestovného ruchu regiónu úspešne propaguje kultúrne tradície, miestné produkty a služby partnerov Gesäuse na trhu cestovného ruchu, vďaka čomu lokálni, environmentálne zodpovední a miestnú kultúru podporujúci podnikatelia získavajú silnú konkurenčnú výhodu. Pri svojich spoločných propagačných aktivitách narábajú s vysoko kvalitným a atraktívnym „vizuálnym jazykom“ a využívajú moderné digitálne marketingové nástroje, akými sú cielená reklama na sociálnych sieťach a spolupráca s influencermi. Pre náš tím to bola úžasná inšpirácia.

Sme presvedčení o tom, že skúsenosti s vytvorením siete partnerov Gesäuse by mohli byť veľmi zaujímavé a inšpiratívne pre manažérov chránených území a mimovládne organizácie zapojené do procesov rozvoja vidieka v postsovietskych krajinách. Je dôležité podotknúť, že Národný park Gesäuse sa nachádza mimo hlavných turistických destinácií Rakúska a pred 15 rokmi mal veľké problémy prilákať turistov a návštevníkov až do takej miery, že tu bolo zatvorených viac ako 30% turistických podnikov. Práve partnerský program parku založený na špecifickej kultúrno-historickej identite spolu s kreatívnou a efektívnou propagáciou partnerskej siete umožnili v priebehu 7 rokov zvýšiť počet prenocovaní až o 22% a oživiť cestovný ruch v regióne. Tieto skúsenosti sa snažíme aktívne využiť aj v rámci našich projektov rozvoja cestovného ruchu v horských regiónoch, vrátane projektu Kreatívne hory, ktorý do procesu zapája aj interkulturálnu výmenu. Aktívne komunikujeme s kolegami z národných parkov na Slovensku, v Arménsku a Gruzínsku, aby sa pokúsili rozvinúť podobné partnerské spolupráce. Veríme, že aj film o partnerskom programe v Národnom parku Gesäuse, ktorý sme vytvorili prednedávnom, napomôže k zapojeniu národných parkov do spolupráce.

Správa Národného parku Gesäuse, Turistická asociácia Gesäuse a organizácia Steirische Eisenwurzen Nature podporujú lokálne podniky a spoločne manažujú partnerskú sieť. Na prezentácii v sídle Správy Národného parku Gesäuse sme mali možnosť zistiť viac o tom, ako národný park rozvíja spolupráce s fotografmi a akými kreatívnymi a inovatívnymi spôsobmi ďalej propaguje destináciu a partnerov. Jedným z inšpiratívnych príkladov dobrej praxe je ich zdieľaná databáza vysoko kvalitných profesionálnych fotografií, ktorú vytvorili a sprístupnili pre všetkých partnerov a aktérov v území. Tí z nej majú možnosť podľa potreby čerpať pri svojich vlastných marketingových aktivitách.

Naše študijné cesty sa už tradične snažíme využívať aj pre budovanie kultúrnej spolupráce a priateľstva medzi projektovými partnermi. V Národnom parku Gesäuse sme s týmto cieľom zorganizovali priateľský hudobno-gastronomický večer spolu so zamestnancami národného parku a partnermi. Za tónov ľudových piesní sme si navzájom predstavili kulinárske špeciality a víno z regiónov Slovenska, Gruzínska a Arménska. Medzi partnermi regiónu Gesäuse sme spoznali hudobníkov, umelcov a remeselných majstrov. Zároveň sme využili príležitosť a pozvali všetkých na naše festivaly, ktoré sa v rámci projektu Creative mountains uskutočnia už toto leto.

„Kreativita vyvoláva uvažovanie, ktoré môže viesť k zmene.“

Gastronómia ako kultúrne dedičstvo a lákadlo pre turistov

Po Národnom parku Gesäuse sme navštívili horskú dolinu Gailtal v Korutánsku, neďaleko hraníc s Talianskom, kde sa spoznávanie miestnych gastronomických tradícií stalo unikátnym a vyhľadávaným turistickým zážitkom. Práve tu bola založená aj prvá Slow Food travel destinácia. Nášmu tímu bolo veľkou cťou stretnúť sa s jej hlavným zakladateľom, Eckartom Mandlerom a s niekoľkými ďalšími „hrdinami dobrej chuti“ – lokálnymi producentmi potravinárskych výrobkov (farmármi), pekármi, kuchármi a majiteľmi reštaurácií a hotelov.

Pán Eckart Mandler s nami zdieľal veľmi zaujímavé skúsenosti a poznatky o tom, ako sa značky Slow Food a Slow Food Travel stali úspešným modelom pre Korutánsko, prostredníctvom prezentácie „Cesty ku koreňom poctivých chutí ako šanca pre regióny mimo hlavných turistických prúdov“. Mali sme možnosť spoznať, akým spôsobom sieť Slow Food Travel rozvíja nový model turizmu tvorený stretnutiami a výmenou skúseností s miestnymi farmármi, výrobcami syrov, chovateľmi domácich zvierat, mäsiarmi, pekármi či vinármi. Títo všetci spolu s kuchármi, ktorí varia z ich produktov, sa stávajú „hovorcami“ svojho regiónu a jedinečnými sprievodcami za spoznávaním miestnych tradícií. Keďže aj náš projekt Creative mountains je zameraný na kreatívnu propagáciu horských oblastí, poučili sme sa, ako môžeme premeniť naše projektové územia na atraktívne destinácie, v ktorých by sa kvalitné lokálne potraviny a regionálna gastronómia mohli stať hlavným motívom ich návštevy. Týka sa to najmä partnerov z Arménska a Gruzínska, ktorých regióny sú preslávené svojim kulinárskym dedičstvom.

Hoteliér Hans Stainwender pre nás pripravil vynikajúci obed v štýle slow food gastronómie, ako aj exkurziu po svojej farme. Vysvetlil a ukázal nám proces pestovania jednotlivých surovín a výroby potravinárskych výrobkov, z ktorých následne varia priamo v hoteli. K výrobe a spracovaniu mäsových výrobkov z vlastných chovov pristupujú zodpovedne, uvedomelo, s vďakou a úctou k zvieratám, čo sa následne prejavuje aj na ich vynikajúcej kvalite a chuti. Počas exkurzie sme spoznali kreatívne prístupy k vizuálnej prezentácii myšlienok udržateľnosti v rôznych častiach farmy, hotela a reštaurácie. Táto vizuálna prezentácia bola tvorená okrem iného bannermi s informáciami, ako sa starať o krajinu a domáce zvieratá, ako triediť odpad, ako predávať lokálne výrobky, propagovať gastronómiu ako hodnotné kultúrne dedičstvo, aj ako toto dedičstvo chrániť.

Ďalej sme navštívili niekoľko „hrdinov dobrej chuti“ – farmára Brandstattera, ktorý vyvinul unikátne spôsoby pestovania starých odrôd kukurice a ich úspešného predaja, pekára Matitza, ktorý používa staré recepty a BIO múku, obchod s regionálnymi produktmi rodiny Ertl a slow food reštauráciu Gasthof Grunwald, ktorá podporuje miestnych farmárov. Skvelým zážitkom bolo aj stretnutie s mladým farmárom a výrobcom syrov Zanklom, ktorý miluje svoj región a okrem toho, že vyrába špičkové syry, aktívne sa podieľa aj na zachovaní prírodných lúk v okolí.

„Dať výrobku potrebný čas, šetrne zaobchádzať s prírodou a jej cennými zdrojmi – to chcú hrdinovia dobrej chuti sprostredkovať hosťom regiónu Korutánsko“

Folklór, gastronómia a prírodné dedičstvo – čím sa môže pochváliť región Štajersko v srdci Viedne

Po hlavnom programe stáže časť tímu zodpovedného za kreatívnu propagáciu horských regiónov navštívila najväčšiu výstavu  regiónu Štajersko vo Viedni Steiermark-Frühling. Mali sme možnosť vidieť nádhernú prezentáciu „Zeleného srdca Rakúska“ v srdci Viedne na Rathausplatz – štajerský dovolenkový raj, ktorý má čo ponúknuť od kulinárskych špecialít až po štajerské zvyky. V Rakúsku pochopili, že ľudová kultúra a jej udržiavanie sú jeden z piliérov miestného rozvoja a napomáhajú k udržaniu mladých ľudí, aby neodišli z regiónov. Na Slovensku to tak nie je a kľúčová inštitúcia, Fond na podporu umenia, napriek zákonnej povinnosti podporovať folklór a ľudové tradície, napr. aj recepty starých mám, sa zameriava na podporu moderného umenia a finančné prostriedky z fondu končia v prevažnej miere v Bratislave a v Košiciach a slovenská mládež z vidieka uteká preč.

Dúfame, že sa nášmu tímu podarí uplatniť skúsenosti rakúskych kolegov pri podpore ľudovej kultúry a tradícií v projekte Kreatívne hory.  Je však škoda, že vo všetkých troch krajinách projektu (Slovensko, Gruzínsko a Arménsko) podpora rozvoja vidieka a jeho národnej kultúry nie je na rozdiel od mnohých európskych krajín prioritou štátnej politiky.

 

Študijná cesta bola zorganiovaná s finančnou podporou Európskej únie.

 

Autori článku: Svetlana Belova, Martin Pižem

Foto: Svetlana Belova

Tento článok vznikol s finančnou podporou Európskej únie. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov  a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nenesú zodpovednosť

Comments are closed.