Osud Doliny Gánovského potoka je v rukách občanov.

Idylická Dolina Gánovského potoka sa za krátko môže radikálne zmeniť,  lebo obecné zastupiteľstvo schválilo, že aj na území s rozlohou temer 12 ha v samotnej doline bude môcť byť prerokovaná zmena územného plánu obce Gánovce s cieľom umožniť v nej výstavbu rodinných domov. Je tu demokratická šanca túto zmenu zastaviť a dať pred peniazmi priestor aj iným hodnotám!

Nenechajme si znížiť kvalitu nášho života v obci a zničiť jej prírodne a kultúrne dedičstvo!

Návrhy vlastníkov na zmenu územného plánu v doline boli podporené narýchlo zvolaným, nie veľmi demokratickým a transparentným obecným zastupiteľstvom, ktoré 7. mája 2020 rozhodlo, že 2 zo 4 navrhovaných segmentov v krajinnom celku KC9 budú zahrnuté do takzvanej zmeny územného plánu č.6. Toto rozhodnutie je dnes v príkrom rozpore s platným územným plánom, ktorý v záväznej časti označuje túto časť katastra obce ako najhodnotnejšie krajinné územie, kde nie je výstavba dovolená. V území označenom ako KC8 je samotný krásne meandrujúci Gánovský potok s brehovými porastmi nadväzujúci na územie Európskeho významu Gánovske slaniská. KC9 predstavuje širšie okolie Gánovského potoka ako unikátny zachovalý ráz vidieckej krajiny s vysokou krajinno-ekologickou a kultúrno-historickou hodnotou pre Slovensko. Ide o širšie územie, kde sa písali dejiny Slovenska nadväzujúce na nálezisko výliatku mozgu neandertálskeho človeka a najstaršieho železného predmetu v strednej Európe a preto tu bola a je myšlienka územie zahrnúť do Geoparku Neadertal Gánovce. V samotnom území doliny v našom katastri je viacero fragmentov cenných biotiopov, ale aj výskyt chránených druhov, napr. hniezdny biotop chrapkáča poľného, migračný priestor ropuchy zelenej, častý výskyt dravých vtákov a netopierov a pod.

A čo chcú samotní obyvatelia Gánoviec? Umožniť niekoľkým rodinám a firmám predať svoju pôdu a obohatiť sa spolu o cca. 9-10 miliónov eur a dať priestor rastu počtu obyvateľov obce bez toho, aby obec bola schopná zabezpečiť im potrebnú občiansku vybavenosť a dopravnú infraštruktúru pre svojich občanov alebo vidia zmysel pre zachovanie krajiny ako priestoru pre oddych a rekreáciu a dôležitý prvok pre kvalitu života v obci?

Veríte tomu, že úradníci, ktorí budú posudzovať túto zmenu územného plánu, rozhodnú odborne a nestranne?

Budúcnosť Gánoviec v rukách jej občanov! Vyjadrite svoj názor v REFERENDE, dátum ktorého bude čoskoro oznámený.

Ing.Svetlana Belova, 15.05.20

 

    PRIHLÁSENIE NA ODBER NOVINIEK

    Mám záujem o odber noviniek.


    Comments are closed.