Posilenie biodiverzity a ekoturizmu v Rusku

Typ: Rozvoj ekologického turizmu

Krajiny realizácie:Rusko

Doba trvania: Február 2007 – Júl 2008

Rozpočet: 89,000 GBP (z toho 50 % z programu PECE)

Cieľ: Poproriť chránené oblasti v Centrálnej Sibíri v práci zameranej na ekoturizmus a zachovanie biodiverzity

Opis:

Projekt pomohol dvanástim chránenýcm oblastiam v Centrálnej Sibíri posilniť ochranu biodiverzity a súbežne zlepšovať služby poskytované týmito chránenými oblasťami cez vzdelávanie, budovanie kapacít, rozvoj udržateľného turizmu a propagáciu ich turistického potenciálu na európskom trhu.

Výsledky:

– Bol vyvinutý a otestovaný inovatívny tréningový program pre managerov chránených oblastí

– 21 managerov chránených oblastí sa zúčastnili tréningových podujatí

– Vznikla mnohojazyčná (anglicko-nemecko-ruská) webová stránka

– Z kvalitného fotografického a textového obsahu o chránených oblastiach a ekoturistckej infraštruktúre boli vytvorené materiály pre 21 managerov chránených oblastí

– Boli vyvinuté pilotné stáže a programy pre každú zúčastnenú chránenú oblasť na základe predbežného zhodnotenia príležitostí a infraštruktúry odborníkmi

Rola Machaonu: Project proposal development. Machaon’s president was involved as the project manager.
Partneri: FIELDFARE International Ecological Development (UK), Ecocentrum Zapovedniks, Dersu Uzala a Associácia Ecotourizmu (Moskva, Rusko)
Lokácia: Centrálna Sibír, Rusko
Zapojené chránené oblasti: Prírodné rezervácie: Sajano-Shushensky, Khakassky, Stolby, Centrálno Sibírsky, Ubsunurskaya Kotlovina, Tungusky, Kuznetsky Alatau, Katunsky, Altaj, Národné parky: Shorsky,  Shushensky Bor, Ergaki Prírodný park
Zdroj financovania: PECE Programme of the Department for Environment, Food & Rural Affairs, United Kingdom a UNDP/GEF