Budú Gánovce hlavným centrom spracovania odpadov na Spiši?

V piatok 18.2.2022 podvečer sa stretli poslanci obecného zastupiteľstva Gánovce, aby si vypočuli prezentáciu spoločnosti Brantner Slovensko, ktorá v spolupráci...

Otvorená výzva poslancom národnej rady od občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry

Občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry, ktorá už vyše roka upozorňuje na nekoncepčnú a neudržateľnú výstavbu v Tatranskom národnom parku a jeho...

Podporte záchranu jedinečného prírodno-klimatického potenciálu Gánoviec – podpíšte hromadnú pripomienku.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov, smeruje k...

Zopár poznámok ku klime Vysokých Tatier a jej liečebným účinkom

Všeobecne o histórii zdravotníctva vo Vysokých Tatrách Pozdravujem vás, lesy, hory, / z tej duše pozdravujem vás ! / Vy...

Podporte záchranu unikátnej doliny Gánovského potoka – podpíšte petíciu, aby bola EIA.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov a smeruje...

Otvorený list prezidentke Slovenskej republiky k degradácií Tatier

Vážená pani Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, ako občania si dovoľujeme obrátiť sa na Vás, aby sme Vás informovali o...

Degradácia Tatier: bude konať Slovenská republika alebo si počká na pokuty z EÚ?

28.10.2021 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR stretnutie k porušovaniu pravidiel manažmentu biosférickej rezervácie Tatry podľa programu UNESCO...

Je developerská anarchia pod Tatrami v súlade so zákonmi Slovenskej republiky?

Výstavba v Tatrách a všeobecne regiónoch Spiša a Liptova nadobúda obludné rozmery a už nemá nič spoločné s udržateľným rozvojom cestovného ruchu...

Budúcnosť Vysokých Tatier: vysokohorská príroda alebo beztvaré predmestia?

Ako je Tatranský národný park zaťažený nekontrolovanou predmestskou zástavbou. Približne jedna tretina ochranného pásma Tatranského národného parku je už v...

1 2 3 4 5 6