Miznúce veľdiela

Typ: Tradičná architektúra

Krajiny realizácie:Rusko, Slovakia, Czech Republic

Doba trvania: September 2010 – March 2012

Rozpočet: 224,000 EUR (of which 80 % from an EU grant)

Cieľ: Zlepšiť situáciu v ochrane unikátnych, jedinečných pamiatok drevenej architektúry prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti (verejnej osvety) a nástrojov plánovania a politiky.

Popis:
Projekt sa zameral na problém rozsiahlej degradácie historickej drevenej architektúry v Rusku a na potrebu zachovania a obnovy zostávajúcich cenných drevených stavieb (zmizlo viac ako 80% kostolov a kaplniek známych pred Októbrovou revolúciou), pretože mnohé z nich sú v zlom, havarijnom stave a pod hrozbou zmiznutia. Projekt sa zameral na prilákanie širšej verejnosti a záujmu zainteresovaných strán ku pamiatkam drevenej architektúry a usiloval sa o zlepšenie prístupu verejnosti k takýmto pamiatkam. Vyzval na dlhodobú stratégiu na zachovanie historickej drevenej architektúry v Rusku a na lepšiu finančnú podporu zo strany príslušných orgánov a zainteresovaných strán.

Hlavné výsledky:

  • Bola vytvorená fotografická výstava, ktorá predstavila unikátne, jedinečné európske a ruské drevené pamiatky, informovala o výzvach, ktoré stoja pred záchranou týchto budov pred zničením a vysvetlila možné techniky obnovy týchto pamiatok. Okolo 10 000 divákov videlo výstavu vo viacerých ruských mestách, v Prahe a Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike.
  • Bol vytvorený architektonický plán parku miniatúr tradičnej architektúry Kenozero Spillkins a 2 objekty boli skonštruované.
  • Vytvorili sa nové príležitosti na podporu zachovania drevených pamiatok vďaka podnikateľom a ďalších zainteresovaných strán.
  • Zlepšila sa efektívnosť riadenia v 4 skanzenoch, 5 etnografických dedinách a 4 národných parkoch, zaviedli sa nové prístupy k interpretácii kultúrneho dedičstva, čím sa stávajú živšími a zaujímavejšími pre verejnosť.
  • Zlepšila sa mobilita približne 200 reštauratérov drevených pamiatok, študijné programy sa obohatili a rozšírili do 5 národných parkov, 6 reštaurátorských spoločností, 9 univerzít, 10 múzeí, 3 mimovládnych organizácií a 2 odborných škôl.
  • Zlepšila sa kultúrna spolupráca medzi 7 európskymi a 25 ruskými inštitúciami.
Role of Machaon: Project proposal development. Machaon’s director was involved as the project manager.
Partners: Fund of Support of Wooden Architecture, Club of Friends of Kenozero National Park (Russia), Wallachian Open-air Museum (Czech Republic)
Location: Arkhangelsk and Vologda regions, Republic of Karelia, Russia
Protected areas involved: Kenozero National Park, Vodlozero National Park (Russia) and Wallachian Open-air Museum (Czech Republic)
Funding source: Institution Building Partnership Programme of the European Commission