Referendum o budúcnosti Gánoviec – každý Gánovčan môže rozhodnúť

Vo štvrtok 7. mája 2020 sa v sále obecného úradu uskutočnilo “veľmi zvláštne“ zasadnutie obecného zastupiteľstva Gánoviec s dvoma hlavnými bodmi programu návrhom na zmenu územného plánu č. 6 a návrhom o vyhlásení miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka.

„Zvláštnym“ bolo vďaka tomu, že aj keď bolo naplánované a ohlásené, že sa bude konať s vylúčením verejnosti, na zasadnutí sa objavili a o možnosť účasti požiadali aj zástupcovia verejnosti zastupujúci vlastníkov pozemkov a žiadatelia zástavby doliny Gánovského potoka a to členovia rodín Dratvovej, Hossovej, Korenkovej a Hrončákovej. Prečo sa tak stalo, že iba oni sa dozvedeli o možnej osobnej účasti verejnosti na zasadnutí zastupiteľstva dňa 7. mája 2020?

Starosta obce sa o zrušení Opatrenia Hlavného hygienika SR, ktoré zakazovalo účasť verejnosti na obecných zastupiteľstvách dozvedel len tesne pred zasadnutím. Ja to považujem za hrubú chybu, že obyvatelia obce Gánovce neboli okamžite informovaní o možnosti zúčastniť sa na tak dôležitom zasadnutí, na ktorom sa fakticky riešil osud rozvoja obce Gánovce. Aký bol problém poslať SMS alebo to vyhlásiť v obecnom rozhlase??? Alebo sa mohlo zasadanie odročiť, aby bola možná byť zabezpečená účasť verejnosti v plnom rozsahu.

Keď som sa sama dozvedela tesne pred zastupiteľstvom, že je možná účasť verejnosti, tak som sa potom zúčastnila a neskoršie prišli aj manželia Dorošenkovci. Táto situácia vrhá do celého procesu tieň netransparetnosti a nedemokratickosti. Taktiež živý prenos bol veľmi nekvalitný, bol veľmi slabý zvuk. Takže mnoho ľudí zažilo asi ako ja podobné rozčarovanie a sklamanie z tejto situácie.

Aj keď megalomanstvo, ktoré ak by sa schválili všetky iniciálne návrhy na zmenu územného plánu v rozsahu 331916 m2 dnesnezastavaného územia obce, poslanci odmietli, odhlasovali začiatok procesu zmien územného plánu pre 7 návrhov na zmenu. Najväčšia oblasť, ktorá sa môže v budúcnosti zmeniť z poľnohospodárskej na výstavbu rodinných domov je dolina Gánovského potoka (KC9), kde sa navrhovaná zmena v územnom pláne má dotknúť 117857 m2 územia(teda skoro 12 (!) hektárov). Za túto možnosť hlasovalo šesť poslancov z deviatich (Dratva, Laššák, Slavkovský, Dominik, Kormaník a Jana Gutt).

Takáto situácia, keď sa odsúhlasilo, že môžeme prekrásne prírodné územie obetovať pre zástavbu a radikálne ovplyvniť a aj zmeniť charakter života v Gánovciach, a to bez toho, aby o tom bola širšia verejná diskusia, je zlým signálom pre občanov!

Preto na druhej strane raduje, že 5 poslancov (Bednár, Jedrušák, Šimoňak, Slavkovský a Kormaník) hlasovalo za referendum o tejto vážnej otázke, aby bola daná možnosť vyjadriť sa všetkým občanom obce.  Navrhované znenie otázky referenduma je: “Súhlasíte, aby v krajinnom  celku KC9 Dolina Gánovského potoka bola umožnená akákoľvek výstavba nad  rámec aktuálne platného územného plánu obce Gánovce?”

V skutočnosti referendum odpovie na otázku: Čo chcú samotní obyvatelia Gánoviec?Umožniť niekoľkým rodinám a firmám obohatiť sa (spolu o cca. 5-6 miliónov eur) a dať priestor rastu počtu obyvateľov bez toho, aby obec bola schopná zabezpečiť potrebnú občiansku vybavenosť, kanalizáciu, pitnú vodu, dopravnú infraštruktúru pre svojich občanov, alebo väčšina vidí skôr zmysel pre zachovanie krajiny ako priestoru pre oddych a rekreáciu a ako dôležitý prvok pre kvalitu života v obci teraz aj pre budúce generácie?

Pozývame všetkých obyvateľov Gánoviec, aby šírili informáciu o navrhovaných zmenách v územnom pláne a svojou účasťou v referende jasne deklarovali svoj postoj k (ne)možnosti výstavby v doline Gánovského potoka. Bude to prvé referendum v histórií našej obce, ale ak ho nevyužijeme, môže byť aj posledné.

Nebuďte k budúcnosti Gánoviec ľahostajní, verejne zdieľajte svoj názor na sociálnych sieťach, verejných stretnutiach, ale aj v osobných rozhovoroch s Gánovčanmi.

Všetkým, ktorí nie sú ľahostajní k osudu Údolia Gánovského potoka, navrhujeme pripojiť sa k skupine na Facebooku “Dolina Gánovského potoka – zelené srdce  Gánoviec”
https://www.facebook.com/groups/653813818533064/

Úlohou tejto skupiny je pokúsiť sa poskytovať všetky informácie týkajúce sa možnej výstavby v doline Gánovského potoka na jednom mieste, ale aj dať priestor všetkým vyjadriť svoj názor, ktorí ako ja zdieľajú názor, že dolinu treba chrániť, nie zastavať. Ako správca stránky chcem aj zverejňovať relevantné informácie k príprave územného plánu, o prípravách na referendum, ako aj informácie od odborníkov, ktorí robili vedecky výskum prírodného a kultúrneho potenciálu sporného územia.

ing.Svetlana Belova, 9.05.2020

 

    PRIHLÁSENIE NA ODBER NOVINIEK

    Mám záujem o odber noviniek.


    Comments are closed.