Svetlana Belova

(Riaditeľ)

Odborník na inovácie v oblasti ochrany prírody a prepracovanie nápadov do reality.

V otázkach ochrany prírody a tradičnej kultúry sa pohybujem už 25 rokov, kde za roky skúseností sme pomáhali dodať pridanú hodnotu menším lokálnym komunitám po celom Rusku, strednej Európe a centrálnej Ázii a zveľadiť prostredie, v ktorom žijú. Hoc som sa vzdelávala v oblasti ekonomiky, moja kariéra začala v občianskom združení EcoCentrum Zapovedniky v Moskve 1998 kde som napomáhala pri zakládaní systému environmentálnej výchovy v ruských chránených územiach. Taktiež som sa aktívne podieľala na plánovaní a rozšírení celonárodného systému chránených území (zapovednikov) Ruska, za čo som bola neskôr aj odmenená cenou “Za úspechy v ochrane prírody” od Ministerstva ochrany prírody Ruska (2005). Od roku 2008 pracujem ako riaditeľka v Machaon International.

Väčšina projekov, na ktorých som pracovala alebo sa priamo zúčastnila boli zameriané na rozvoj ekoturizmu ako udržateľného nástroja na prekonávanie ťažkostí v regionálnom rozvoji. Posledné roky sa zameriavam na art-projekty, v ktorých nielenže umelci, pozvaní do menších obcí na vidieku tvoria, ale inšpirujú miestnu komunitu ku zveľaďovaniu svojho blízkeho okolia a udržaniu prírodných aj kultúrnych bohatstiev svojej obce či regiónu. Ako expert sa podieľala na viacerých projektoch podporených UNDP, UNEP a UNESCO.

Jednou z mojich silných stránok je schopnosť vytvárať a rozvíjať úspešnú spoluprácu so zahraničnými partnermi v implementácií projektov. Dokážem motivovať kolegov aj partnerov pre spoločné dosiahnutie úspechov v projektoch a nastolenie pozitívnych vzájomných vzťahov pre neskoršiu spoluprácu. Za svoje pôsobenie som organizovala viac ako 30 stáží do rozličných európskych krajím pre odbodrníkov z národných parkov a chránených území. Som členom WCPA/IUCN a International Community of best management practices in UNESCO designated territories. Tu je CV.

Svetlana v akcii