Občianská iniciatíva Milujem zelené Tatry

Typ: ochrana biodiverzity

Krajiny realizácie:Slovensko

Doba trvania: dlhodobé

Rozpočet: hľadame partnerov a financovanie

Aj Vám sa javí, že keď navštívite Tatry niečo silno narúša Váš plnohodnotný zážitok z unikátneho horského prostredia a radosti z pobytu v nich?

Aj Vy ste si všimli, že ako huby po daždi pribúdajú v Tatrách a ich okolí nové stavby a ubúda prírodného prostredia lesov a podhorských lúk?

Aj Vám neuniklo, že v Tatrách sa zhoršuje bioklimatická liečebná funkcia a kvalita horského prostredia vplyvom zvýšenej urbanizácie, znečistenia a nevhodného manažmentu národného parku?

Aj Vám nie je ľahostajne, že nekontrolovaným rozvojom a prekračovaním únosnosti chráneného územia ukrajujeme priestor živým organizmom, že sa zvyšujú strety človeka so zverou, kde sa ako hlavné riešenie začína preferovať ich odstrel?

Aj Vám vadí, že za pekného počasia je v Tatranskom národnom parku priveľa áut so všetkými negatívnymi dôsledkami ako sú výfukové splodiny, hluk, prekážky pre peších a vizuálny smog a chýba v ňom alternatívna ekologická rýchla a spoľahlivá verejná doprava?

Aj Vy ste si vedomí, že časť prírody a lukratívnych pozemkov v Tatrách a v ich podhorí bola rôznymi podvodmi prevedená z majetku Slovenskej republiky alebo zo správy Slovenského pozemkového fondu na súkromných vlastníkov, teda, že niektoré štátne inštitúcie dovolili okradnúť nás občanov?

Aj Vy ste zhrození, že štát nás tu dlhé roky vedie za nos, že v podstate nechce zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o národný park a jeho funkčnú zonáciu a zatiaľ v tomto nejasnom stave účelovo vychádza v ústrety developerom?

Aj Vy pozorujete zmeny v Tatrách, ktoré sa Vám nepáčia a neviete, kto by mohol pomôcť s ich riešením?

Ak Vás aspoň jeden z uvedených problémov trápi a máte radi Tatry ako prírodný klenot Slovenska, pridajte sa k občianskej iniciatíve Milujem zelené Tatry.

Každý jeden hlas pre zelené Tatry je krokom správnym smerom k lepšej budúcnosti pre Tatrancov, miestnu prírodu a aj celú našu krajinu.

Čo môžeme spolu urobiť?

V prvom rade môžeme zistiť a zmerať, že jasne pociťované a zjavné problémy netrápia len zopár aktívnych jednotlivcov, ale osud tatranského regiónu nie je občanom Slovenska ľahostajný. Preto jednoduchým zdieľaním symbolu Milujem zelené Tatry (napriklad na Facebook) každý môže rýchlo a jednoducho verejne podporiť túto občiansku iniciatívu, ktorá požaduje, aby kompetentné inštitúcie si plnili svoje zákonné funkcie, čo sa dnes nedeje, a zastavili neprimeraný stavebný boom so sprievodnou silnou degradáciou prírodného bohatstva Tatier a premenou národného parku na lunapark.

Tak ako sa Slováci v minulosti zomkli pri zbierke v roku 1968 na dopravný systém Alweg pre Tatry (vtedy túto myšlienku síce v Prahe neodsúhlasili, ale ako dôsledok vyhrotenej situácie Slováci minimálne dosiahli, že došlo zmene štátoprávneho usporiadania krajiny a vznikla v tom roku formálne federácia s Českom, ktorá trvala do roku 1992), tak aj teraz sú Tatry na pomyselnej križovatke, kde sa rozhoduje aký smer naberie ďalší vývoj, či sa vieme postaviť ako národ za spoločnú vec. Zatiaľ totiž sme mlčiaca väčšina, ktorá si dnes, v súlade s už schválenými územnými plánmi jednotlivých obcí a miest regiónu, necháva z Tatier a ich okolia urobiť ďalšiu Demänovskú dolinu, ale v mega rozmeroch a so všetkým negatívnymi dôsledkami na prírodu a obyvateľov. Teraz je tu šanca na rozdiel od Demänovskej doliny či Veľkej Lomnice alebo Mlynice, kde sa už udiali nezvratné zmeny, povedať jasne, že existujúce územné plány chceme ako spoločnosť prehodnotiť.

Verejná kontrola je hlavným nástrojom, ktorý môže zabrániť tomu, aby si developeri robili, čo chcú.

Cieľom novej iniciatívy je otvoriť širšiu celospoločenskú diskusiu k ochrane Tatier a spojiť všetkých z celého regiónu, ale aj z celej krajiny do jednej spoločnej platformy a využiť nástroje priamej demokracie na obhájenie celospoločenských záujmov a názorov verejnosti v Tatrách a aby bola ponúknutá alternatívna pre udržateľné využitie unikátneho potenciálu Tatier a podtatranských obcí pre kvalitný život miestnych obyvateľov (nie len pre istých jednotlivcov a skupín) a pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu, liečebných a rekreačných služieb pre všetkých občanov Slovenska ako aj zahraničných návštevníkov Tatier.

Dajte nám o sebe vedieť, keď máte záujem sa do iniciatívy aj aktívne zapojiť alebo si želáte priebežne dostávať ďalšie informácie k iniciatíve Milujem zelené Tatry od organizačného tímu.

V pilotnej fáze iniciatívu zastrešuje Združenie pre ochranu prírody – Machaon International, ale postupne počet osôb a organizácií, ktoré iniciatívu podporujú rastie a budeme o nich informovať.