COVID-19 a Machaon International

COVID-19 má v súčasnosti veľký vplyv na všetky aspekty nášho života a Machaon nie je výnimkou. V súčasnosti zisťujeme, čo to pre nás bude znamenať a v čo môžeme realisticky dúfať, že sa nám tento rok podarí dosiahnuť. Revidujeme tiež náš plán študijných ciest, ktoré sú pozastavené až do odvolania. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých sa to týka.

Projekt Northern Lights je v minimalizovanom režime implementácie, keďže koronavírus má svoj vplyv aj na Ruskom severe, kde tiež platia obmedzenia pohybu a cestovania, ktoré komplikujú akúkoľvek miestnu činnosť. Hlavné aktivity projektu sa preto nevyhnutne presúvajú na neskôr. Keďže táto kríza zasiahne mnohé oblasti života a jej ďalší priebeh nie je známy, budeme musieť situáciu pravidelne prehodnocovať a podľa toho meniť naše aktivity v danom projekte aj celkovo.Predpokladá sa ako vysoko pravdepodobné, že tento a mnoho ďalších nových vírusov, ktoré sa prenášajú na ľudí, sú spôsobené neustále sa zvyšujúcou blízkosťou, s ktorou sa dostávame do kontaktu k voľne žijúcim živočíchom, najmä v dôsledku neustáleho ničenia prírodných ekosystémov a adaptácii mnohých zvierat k životu v ľudských sídlach, keďže prichádzajú o svoj pôvodný domov v divokej prírode. Táto kríza zdôrazňuje, že práca v ochrane prírody a krajiny, ktorú robí Machaon a organizácie, s ktorými spolupracuje, sa pre budúcnosť stáva ešte dôležitejšou … pre voľne žijúce zvieratá, pre záchranu biotopov a pre ľudstvo ako také.

Aj napriek tomu, že očakávame pokles v našom súčasnom financovaní a obmedzenia potrebné na vykonávanie nevyhnutnej práce, na druhej strane myslíme dopredu, pretože tento útlm ponúka aj významnú príležitosť revidovať našu prácu a budovať odolnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Naše združenie Machaon International nedávno pomohlo s niekoľkými novými žiadosťami k projektom, preto v tejto oblasti očakávame pozitívne správy. Tešíme sa, keď už bude kríza ukončená a vrátime sa k normálu, lebo budeme naplnení novými nápadmi a snahou naďalej pomáhať v našej sfére pôsobenia.

Všetkým želáme, aby ostali zdraví a mali silu poradiť si v súčasnej situácií.

Pripravené Jozefom Bednárom, 1. apríla 2020.

Comments are closed.