Úspešná spolupráca s  národným parkom Šumava

Na Šumave sa už niekoľko rokov vzdelávajú pracovnici chránených území Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, ale aj Slovenska. Združenie pre ochranu prírody Machaon International spod Tatier už dvanásť rokov pomáha národným parkom a vytvára priestor pre výmenu skúsenosti medzi pracovníkmi chránených území z rôznych krajín.

Je Šumava najznámejší Európsky národný park v Rusku?

Keď by sa vydal niekto zo Šumavy po národných parkoch alebo po prísne chránených veľkoplošných rezerváciách v Rusku, ostal by prekvapený, že o národnom parku Šumava vedia temer v každom z nich. Od roku 2013 slovenská ochranárska organizácia, ktorá sídli v Gánovciach pri Poprade, začala privážať skupiny pracovníkov chránených území od národného parku Kurská kosa na pobreží Baltského mora po unikátny morský zapovednik Komandorské ostrovy v Tichomorí na Šumavu, aby sa oboznámili s prácou českých kolegov. Na Šumave takto bolo už 80 hostí, ktorí potom o svojich zážitkoch rozprávajú aj kolegom z ostatných chránených území cez sociálne siete ale i na konferenciách a iných spoločných stretnutiach. Združenie pre ochranu prírody Machaon International organizuje učebné stáže aj do iných národných parkov v Európe, ale najväčšej populárnosti sa teší práve Šumava. Takže tvrdenie, že pracovníci chránených území v Rusku najlepšie poznajú práve NP Šumava ako pre nich najznámejší Európsky národný park nemusí byť ďaleko od pravdy.

Čím sa môže Šumava podeliť so svetom?

Rusko sa môže pochváliť najrozsiahlejším systémom prísne chránených prírodných rezervácií (tzv. zapovednikov) na svete, zaradených do najvyššej kategórie Ia a Ib podľa IUCN (Medzinárodného zväzu ochrany prírody). Ide o posledné zvyšky divokej prírody bez priameho vplyvu činnosti človeka na našej planéte. V roku 2017 tento systém oslávil svoju storočnicu pripomínajúc si zriadenie prvej takejto prísne chránenej prírodnej rezervácie Barguzinského zapovednika pri jazere Bajkal. Mnohé tieto zapovedniky ale aj národné a prírodné parky sú väčšie ako NP a CHKO Šumava dohromady. Takže aj keď príroda na Šumave spolu so susedným Bavorským lesom je pre zahraničných kolegov jedinečná a zaujímavá, viac ako krása prírody kolegov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu priťahujú jedinečné skúsenosti ako sa podarilo z národného parku vytvoriť učebňu priamo v prírode a v akej širokej škále národný park realizuje ekovýchovné aktivity.

Hostia sa živo zaujímajú o turistickú infraštruktúru, o didaktické materiály, či celé programy environmentálneho vzdelávania ako výukové programy pre školy alebo školenia sprievodcov po divočine Šumavy. Táto výmena má aj dôležitý ľudský rozmer, lebo okrem výmeny pracovných skúsenosti, sú to i možnosti na osobné priateľstvá a príjemne spoločne strávený čas s ľuďmi, ktorí ako kolegovia zo Šumavy chránia prírodu v iných častiach sveta.

Aký majú také stáže efekt?

Na jednej z prvých stáži organizovaných Machaonom sa zúčastnili aj kolegovia z národného parku Slovenský raj, ktorí sa špeciálne zaujímali o regulovanie splavovania Teplej Vltavy. Dnes podobný spôsob organizovania splavu funguje na rieke Hornád v srdci Slovenského Raja. Pracovníci z národného parku Pleševo ozero, chrániaceho jedno z najväčších prírodných jazier v Európskej časti Ruska, sa inšpirovali Areálom lesných hier na Stožci a vytvorili svoj vlastný interaktívny náučný chodník Príroda zmyslov, ktorý oboznamuje návštevníkov s okolitou prírodou cez hru a cez využitie všetkých zmyslov. Na ďalekých Komandorských ostrovoch si adoptovali myšlienku vreckových kľúčov na určovanie druhov a pre návštevníkov vytvorili vlastný takýto kľuč, ktorý umožňuje aj laikom spoznať endemity a vzácne druhy flóry ostrovov.

V mnohých prípadoch sa neprenáša konkrétny prvok ekovýchovy, ale inšpiráciou sú rôzne možnosti a nápady, s ktorými sa Šumavskí kolegovia vedia podeliť. Vzájomný kontakt a diskusie obohacujú obe strany. Aj v roku 2020 bude ďalšia stáž, kde prídu predstavitelia novovzniknutých národných parkov Khibiny (február 2018) a Kojgorodsky (december 2019), ktorí sa chcú oboznámiť s programom vzdelávania a certifikovania sprievodcov krajinou a prírodou Šumavy. Takto NP Šumava spolu s Machaonom pomôže vytvoriť lepšiu bázu pre efektívne fungovanie i nových národných parkov, ktoré len v dlhodobej práci ochrany prírody a environmentálnej výchovy začínajú.

Budúce perspektívy

Len pri vzájomných návštevách na Šumave sa spolupráca nekončí. Známa príručka ekologickej výchovy a lesnej pedagogiky „Pojďme na to od lesa” zaujala skoro každého a záujem je preniesť mnohé z jej nápadov a metodík na Slovensko, Ukrajinu, či do Ruska. Machaon preto pripravuje nový slovensko-ukrajinský projekt, kde chce podporiť prácu s mládežou na báze lesnej pedagogiky vo Východných Karpatoch a teší sa na spoluprácu s NP Šumava. Okrem toho Machaon International tiež organizuje každoročne stáže v chránených územiach Ruska, ktoré sú dostupné všetkým profesionálnym aj dobrovoľným ochrancom prírody, ktorí chcú spoznávať nové miesta, stretnúť sa s ruskými kolegami a vidieť vlastnými očami jedni z posledných kúskov divokej prírody na našej planéte.

Česko nie je dnes už len známe dobrým pivom a hokejom, ale i kvalitou programov environmentálnej výchovy, ktoré vďaka spolupráci NP Šumava a Machaon International spoznávajú v iných krajinách. Nech aj v ďalších rokoch nám všetkým darí a mladí ľudia nech vďaka ním objavujú zmysel v ochrane prírody a jej pokladov.

Jozef Bednár

Machaon International

 

    PRIHLÁSENIE NA ODBER NOVINIEK

    Mám záujem o odber noviniek.


    Comments are closed.