Bude Veľký Slavkov ako z amerického filmu?

Rozvoj bytovej a domovej výstavby musí byť udržateľný a plne pod kontrolou, inak je mimoriadne nebezpečný a môžeme ho pokojne prirovnať k rakovine. Kontrolné mechanizmy na ochranu prírody sú zle nastavené a dlhodobo zlyhávajú, preto na ochranu dedičstva, akými sú životné prostredie, ale aj rôzne kultúrne hodnoty, je nutná proaktívna kontrola širokej verejnosti. Viacerí z nás ešte pamätajú Vysoké Tatry spred vyše 20 rokov, kde nás nadchýnala fascinujúca príroda a čistý vzduch, v tatranských osadách zase malebná jedinečná architektúra, ktorá zdobila okolitú výstavbu.

Dnes už je toto kultúrne dedičstvo v minoritnom postavení. Škody na prírode radšej ani nejdem rozoberať. Namiesto toho, aby sa obce a osady snažili o ochranu prírody a zachovanie týchto hodnôt, obce naprieč celou podtatranskou kotlinou sa svojou domovou výstavbou začínajú čim viac a viac podobať zastavaným americkým predmestiam, ktoré poznáme z filmov. Celý ráz tatranského podhoria sa tým drasticky mení a z rozsiahlych trávnatých plôch a lánov, ktoré obhospodarovali poľnohospodári, vznikajú nevkusné nesúrodé satelity, ktoré majú za cieľ jediné, a to zisk investora. Žiaľ, častokrát na úkor všetkého ostatného.

U nás vo Veľkom Slavkove je momentálne 350 domov.

No už schválená výstavba predstavuje ďalších 500 rodinných domov, 150 rekreačných domov a ďalšie projekty sú stále predkladané.

Obec nemá dostatočnú kapacitu ČOV na odkanalizovanie nových lokalít, vodovodná sieť je v žalostnom stave s nevyhovujúcimi tlakovými pomermi, cestná infraštruktúra nie je vôbec pripravená.

Mnoho z týchto lokalít je riešených bez akejkoľvek občianskej vybavenosti, bez oddychových zón, bez detského ihriska a stavieb slúžiacim všetkým občanom, bez akejkoľvek zelene.

Máme tu dokonca projekt o 115 rodinných domoch na 11 hektároch, bez kúska zelene a stavieb občianskej vybavenosti, a na schválenie tohto zámeru stačilo, aby investor presvedčil 5 poslancov. Ak niekto šetrí tak, že nie je ochotný poskytnúť ani pozemok pre verejný park, je jasné, že bude šetriť na všetkom, čo v lokalite musí zabezpečiť, čo sa dotkne najmä ľudí, ktorí si v tejto lokalite postavia dom.

To so sebou prináša obrovské riziká a problémy, ktorých riešeniu sa obec v budúcnosti nevyhne. Bohužiaľ, my už v obci tieto negatívne skúsenosti máme. Keďže investori väčšinou v danej obci nebývajú, majú za cieľ rýchlo predať pozemky, zmiznúť a všetky ostatné problémy prehodiť na obec a jej obyvateľov. A tak nám zanechávajú zle postavené inžinierske siete a ďalšie nedotiahnuté veci, a s nimi aj zúfalých občanov, ktorí sa následne obracajú na obec, ktorá im nemá ako pomôcť. Preto je potrebná aktívna kontrola nielen obce, ale aj širokej verejnosti a neustúpenie svojim podmienkam pri schvaľovaní zmien územného plánu.

Ing. Slavomír Pucci, starosta obce Veľký Slavkov

6 juna 2021

 

Comments are closed.