Kreatívne hory

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie:Slovensko, Gruzinsko, Armensko

Doba trvania: december 2022 - marec 2024

Rozpočet: 249 700 EUR (z toho 80% z európského grantu)

Hlavný cieľ: Kreatívna propagácia vidieckych horských oblastí Arménska, Gruzínska a Slovenska.

Popis:

Projekt spája inovatívne prístupy a kreatívnych ľudí s cieľom uľahčiť medzikultúrnu spoluprácu, podporiť nadnárodnú mobilitu a propagovať jedinečné kultúrne dedičstvo vidieckych horských oblastí troch krajín. Využíva festivaly a art-expedície, komunikačné kampane a digitálne technológie na podporu medzinárodných výmen, kultúrnej rozmanitosti a miestneho rozvoja trvalo udržateľným smerom. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby propagovali hudbu, gastronómiu, remeslá a iné formy nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva, aby prilákali kreatívnych ľudí (napr. 30 blogerov a fotografov) do vidieckych horských oblastí a inšpirovali ich miestnou krajinou, kulinárskym dedičstvom, či hudbou. Návštevou regiónov a zachytením svojich skúseností sa kreatívni profesionáli podelia o svoje dojmy a obrázky s miliónmi ľudí v EÚ prostredníctvom digitálnych médií. Projekt prinesie nové marketingové a komunikačné zručnosti na podporu vyše 40 farmárov, 20 remeselníkov, 200 hudobníkov a tanečníkov a minimálne 12 špecialistov na kulinárske dedičstvo a prispeje k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu v 3 horských regiónoch. Popri podujatiach vybudovaná sieť partnerov poskytne priestor na zvýšenie kapacít kultúrnych aktérov, zviditeľní jednotlivé oblasti aj za hranicami štátu a poslúži ako základ pre ďalšie sieťovanie s európskymi regiónmi. Vzájomná spolupráca zvýši schopnosť partnerov projektu rásť a byť úspešní ako kurátori kultúry vo vidieckych oblastiach.

Úloha Machaona: Vypracovanie a riadenie projektu
Partneri:
Local action group Kazbegi, the branch of the German Nature Protection Union (NABU) in the Republic of Armenia
Pridružení partneri:
Národný park Gesause (Rakúsko), MAS Strážnicko (Česká republika), Združenie “Slow Food Tatry”, obecný urad obce Vernar
Zapojené chránené územia:
Národné parky Slovenský raj (Slovensko), Kazbegi (Gruzínsko), Dilijan, Chránená krajinná oblasť Arpa a Štátna rezervácia Shikahogh (Arménsko)

Táto webová stránka bola vytvorená a udržiavaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Machaon International a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie