Seminár „Ako sa orientovať sa na trhu práce“

Pomáhať ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú pre dočasné útočisko bude efektívna, ak bude mať ďalšie postupné kroky. Prvým z týchto krokov by mohlo byť pomôcť im orientovať sa na trhu práce, tak aby vedeli aké sú ich reálne možnosti nájsť si zamestnanie a mohli začať pracovať. Rozhodli sme sa preto ponúknuť aj pomoc malou prezentáciou, o tom kde a ako si môžu hľadať alebo ponúkať prácu. Prezentáciu sme orientovali hlavne na náš región Poprad – Tatry, aby mohli sami aktívne oslovovať zamestnávateľov. V prezentacii zučastnilo 44 uťečenca, ubytovanych vo Vysokych Tatrach a Poprade.

Dostali sme príjemnú spätnú väzbu, že sme im dali svetielko nádeje do najbližších dní a že sa dokážu následne aj sami postarať o seba a svoje rodiny.
Určite to bude veľká výzva povenovať sa aj jednotlivcom individuálne. Veľkú pomoc nám v tom ponúkla Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, ktorá nám pre ich potreby zapožičala 3 počítače, aby mohli začať s aktívnym hľadaním práce.
Ďakujem pekne od všetkých utecencov pre Veronika Mlynárová (byvala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad) ktorá urobila kus obrovskej prace a pripravila 3 hodinový seminár a materiále, a Slovenská autobusová doprava Poprad, ktorá okamžite ponúkla utečencom konkrétnu prácu so slušnými platovými podmienkami.
Seminar bol zorganizovan vo Vzdelávaciem a doškoľovaciem zariadení VS – Financie. Špeciálne sa chcem poďakovať aj riaditeľke tohto účelového zariadenia Ing. Dagmar Tešliarovej a celému personálu nie len za starostlivosť, ktorú poskytli a poskytujú utečencom a za ľudskosť a srdečnosť, ktorou pomohli týmto ľudom po náročnej, nebezpečnej a ťažkej ceste, ktorú tieto matky s deťmi prežili pri vynútenom úteku zo svoje vlasti, ale aj za to že pomáhajú integrovať týchto ľudí do miestnej komunity, a teraz aj do trhu práce.
Materiale ku prezentacie si možete stiahnuť tu
  1. Prezentacia
  2. Malý návod/Краткий путеводитель
    orientácia na pracovnom trhu v SR / hľadanie práce / potrebné informácie
    ориентация на рынке труда в Словакии / поиск работы / необходимая информация
  3. Video-zoznam
Svetlana Belova, 17.03.22.

Comments are closed.