Margarita Zhurunova

(artist-designer)

Margarita Zhurunova je mladá umelkyňa a dizajnérka. V roku 2018 ukončila magisterské štúdium na Ukrajinskej akadémii polygrafie (odbor knižnej a stojanovej grafiky). Špecializácia “Výtvarné, dekoratívne umenie a reštaurovanie”. Pracuje v stálej spolupráci s výtvarníkom Bogdanom Lokatyrom. Hlavnými smermi umeleckej činnosti skupiny sú knižná grafika (art-books) a land-art. Spoločne sa zúčastnili na mnohých festivaloch a land-artových sympóziách, napríklad “Mythogenesis” (Vinnica, Ukrajina, 2015 – 2019), “Border Space” (obec Mogritsa, Ukrajina, 2016 – 2018), “Nature and art (Botanická záhrada Vilniuskej univerzity, Litva, 2019) a mnohých ďalších.

V roku 2018 sa po prvýkrát zúčastnila na projekte Machaon International – na landartovom sympóziu “Land of Power” v rámci programu “Territory of Inspiration”, ktoré sa konalo v Štátnej historickej a kultúrnej rezervácii Tustan, p. Urič, Ukrajina. Odvtedy Margarita naďalej spolupracuje s organizáciou Machaon ako dizajnérka publikácií a výstav.

Prečo mám rada umelecké projekty Machaon?

Páči sa mi, ako projekty Machaonu International spájajú umelcov z rôznych krajín. Viac sa spoznávajú, komunikujú a zaujímavo spolupracujú. Je ľahké vytvoriť niečo pekné v prostredí talentovaných ľudí a krásnej prírody. To mi dodáva novú silu tvoriť.

Margarita v akcie