Dr. Jozef Bednar

(President)

Skúsený manažér projektov a expert v ochrane životného prostredia.

V roku 2008 som inicioval založenie Machaon International, aby sme mohli aktívne pomáhať chráneným územiam v Európe, a to najmä národným parkom a prírodným rezerváciám. Od vzniku našej organizácie pôsobím ako jej prezident (čestna funkcia) a zaoberám sa rôznymi odbornými úlohami. Som akýmsi jazykovým centrom organizácie, keďže aktívne ovládam angličtinu, nemčinu, poľštinu, ruštinu, španielčinu a tiež mám pracovné znalosti holandsčiny.

Mám viac ako dvanásť rokov skúseností s navrhovaním a realizáciou projektov verejného aj súkromného sektora zameraných na ekologické riešenia, zmierňovanie zmeny klímy a trvalo udržateľný rozvoj. Šesť rokov som pôsobil ako projektový manažér najväčšieho projektu obnovy narušených ekosystémov rašelinísk v Rusku (a jedného z najväčších tohto druhu projektov na svete) financovaného v rámci Medzinárodnej klimatickej iniciatívy prostredníctvom rozvojovej banky Nemecka KfW na pokyn nemeckého parlamentu a vlády (BMU).

Vzdelanie mám v environmentálnych vedách so špecializáciou na environmentálne plánovanie a manažment (magisterský titul) a podnikový manažment (druhý magisterský titul). Doktorský titul (DPhil/PhD) som získal na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británií v odbore geografia životného prostredia.

Ako prezident organizácie, využívam aj bohaté skúsenosti z mojej práce z minulosti v komerčnom sektore (pôsobil som ako osobný asistent generálneho riaditeľa Volkswagen Slovakia, ako audítor spoločnosti Ernst & Young a tiež ako projektový manažér súkromnej farmy na Slovensku). Som vášnivý cestovateľ a fotograf prírody.

Jozef v akcii