Olga Belova

(koordinátor mládežníckych programov)

Som nadšencom prírody a budúcim geografom. Podstatnou súčasťou môjho života bolo vždy dobrovoľníctvo, vďaka príležitostiam, ktoré poskytuje a dverám ktoré otvára, vďaka možnostiam neustáleho posúvania sa vpred a zapájaniu sa do naozaj zmysluplých aktivít. Som mladou skautskou vodkyňou, kde dobrovoľníctvo je náplňou celej našej činnosti – práca s mládežou stojí na mladých radcoch a vodcoch, ktorí sa snažia viesť deti ku všestrannému rozvoju a formovaniu ich charakteru, zodpovednosti a vzťahu ku okolitému svetu. Táto práca však obohacuje aj samotných mladých lídrov – okrem zodpovednosti, práce v tíme a neskôr aj jeho vedenia som sa naučila nájsť svoje vlastné hranice, pridržiavať sa svojich hodnôt a budovať medziľudské vzťahy. Som absolventom vodcovskej lesnej školy, ktoré pripravujú mladých ľudí na túto neľahkú cestu a dávajú základy ku organizácii celoročného programu pre deti a mladých ľudí, ich vzdelávaniu, motivácii a omnoho viac.

Praca v Machaone tiež otvorilo nespočetné množstvo dverí a príležitostí. Zúčastnila som sa niekoľkých dobrovoľníckych táborov organizovaných Machaonom v Kazachstane a na Ukrajine a zapájala som sa do niekoľkých programov a stáži ako sprievodca a tlmočník. Projekty Machaonu však poskytujú oveľa viac ako pomoc pri zachovaní a rozvoji jedinečných lokalít – účasť v projektoch znamená aj možnosť stretnúť množstvo úžasných a inšpiratívnych ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké ciele a nadšenie pre vec, cestovať a vidieť krásy prírodného dedičstva v rôznych kútoch sveta a zároveň sa učiť ceniť si aj to lokálne a uvedomiť si jeho jedinečnosť.

Olga in action