Yakiv Antipenko

(Producer and photographer)

Odborník na fotografovanie prírody a filmovú tvorbu, ukrajinský utečenec, ktorý prišiel na Slovensko na jar 2022.

Jakiv vytvoril prvý film o divokej prírode Ukrajiny “Veľká lúka”. Už takmer neexistujú regióny, kde by divoká príroda existovala v nedotknutom stave. Dodnes sa tam takmer nikdy nenatáčalo. Film vytvoril, natočil a zostrihal len on, bez toho, aby prilákal investície z vonkajších zdrojov.

Jakiv začal spoluprácu s Machaonom v júni 2022 od pomoci nášmu dobrovoľníckemu tímu pri organizácii osláv Dňa detí. Natočil film o mladých ukrajinských utečencoch a ich šťastnom dni.

Ďalej  sa zapojil do ochranárskej kampane “Milujem zelené Tatry” a natočil krátky film o bezbrehom urbanistickom rozvoji celého tatranského regiónu, ktorý poháňajú špekulácie s cieľom zisku, ako aj filmy o unikátnej doline Gánovského potoka.

Yakiv sa zúčastnil troch art-expedícií blogerov a fotografov na Slovensku, v Gruzínsku a Arménsku v rámci projektu Creative Mountains.

Yakiv v akcie