Path of Udege hunters

Termíny: 18.-27. októbra 2019

Typ:Umelecké sympózium

Skupina: 11 umelcov

Cieľ: Podpora Národného parku Bikin v zachovaní miestného prírodného dedičstva a kultúry pôvodných obyvateľov – Udege, cez zapojenie umelcov.

Opis:

Projekt bol zameraný na zapojenie lokálnej komunity v dedine Krasnyj Jar (minimálne 300 obyv.) do aktivít organizovaných NP Bikin, ktoré mali prispieť ku zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v tejto oblasti cez účasť na špecifických podujatiach pre obyvateľov. Cieľom bolo hlavne pomôcť NP Bikin nájsť nové a vhodné riešenie pre popularizáciu tradičného životného štýlu a kultúry pôvodného obyvateľstva a prilákanie pozornosti verejnosti na ich bohaté kultúrne dedičstvo. Hlavným spôsobom obživy obyvateľov Udege boli po dlhé stáročia iba dostupné prírodné zdroje.

Hlavné výsledky:

1) Nová ekoturistická atrakcia – Cesta lovcov Udege (2,5 km) s vytvorenými 15 umeleckými objektmi

2) 30 obrazov vytvorených na propagáciu národného parku a tradícií pôvodných obyvateľov Udege

3) Centrum obce obohatené o land-art umeleckú kompozíciu «Táborisko Udege»

4) Viac ako 100 obyvateľov vidieka sa podieľalo na spoluvytváraní land-artovej expozície «Cesta lovcov Udege», workshopoch a spoluvytváraní miestnych slávnostných akcií «Začiatok loveckej sezóny»

Role of Machaon: Assistance in project proposal development and in the coordination of art-event.
Partners: Agency of Rural Community Development, Bikin National Park Administration
Location: Primorsky krai, Far East of Russia
Protected area involved: Bikin National Park