Mystérium starovekého lovu

Termíny: September, 2013

Typ:land-art sympózium

Skupina: 8 artists

Začiatkom septembra 2013 občianské združenia Neandertal a Machaon International s podporou obce Gánovce zorganizovali v priestore Národnej prírodnej pamiatky Hrádok v Gánovciach prvé medzinárodné umelecké sympózium pod názvom «Mystérium starovekého lovu». Hlavným cieľom bolo upozorniť na a zveladiť jedinečné archeologické dedičstvo obce – nálezisko skamenelého mozgu Neadertálskeho človeka, ktoré patrí medzi unikáty v Strednej Európe. Umelci z Ruska, Bieloruska a Slovenska pod vedením skúseného ruského umelca Michaila Seliščeva počas tohto sympózia vytvorili rad netradičných umeleckých inštalácii a plastík, ktoré dali lokalite novú tvár a návštevníkovi približujú dramatickú históriu života našich predkov v tejto lokalite. Vďaka jednotlivým umelcom, ale i ľuďom z obce, ktorí v rôznej forme pomohli, dnes môžeme obdivovať súbor týchto diel, ktoré pomáhajú propagovať obec i myšlienku vytvoriť v okolí obce Geopark.