Príroda – múza inšpirácie

Termíny: 10-22 jún 2018

Typ:sympózium horúceho emailu

Skupina: 8 umelci

Od 11. do 22. júna 2018 sa v obci Gánovce neďaleko mesta Poprad uskutočníl už VI. ročník medzinárodného umeleckého sympózia, v ktorom sme podporili pre nás „nový“ umelecký smer – horúci email. Medzinárodné sympózium horúceho emailu s názvom “Príroda – múza inšpirácie” zorganizovalo Združenie pre ochranu prírody – Machaon International v rámci projektu „Teritóriá inšpirácie“, zameraného na vytvorenie siete umeleckých rezidencií (art-rezidencií) a oživenie kultúrneho života na vidieku. Art-sympózium a jeho sprievodné podujatia okrem grantu Európskej únie v rámci programu „Kreatívna Európa“ finančne podporili obec Gánovce a mesto Poprad.

Podujatie nadviažovalo na 5 predchádzajúcich úspešných umeleckých sympózií, počas ktorých sa podarilo v Gánovciach vytvoriť niekoľko krásnych, drevených umeleckých inštalácií v priestore Národnej prírodnej pamiatky Hrádok, známej nájdením výliatku mozgu Neandertálskeho človeka starého 105 000 rokov. Taktiež sme v máji 2014 zorganizovali maliarsky plenér a vytvorili minigalériu obrazov v budove obecného úradu. Podobne ako v minulých rokoch, aj na VI. ročníku sa stretli profesionálni umelci z viacerých krajín.

Pod vedením svetoznámych umelcov, akademických maliarov Michaila Beketova z mesta Jaroslavl’ a Michaila Seliščeva z Rostova Velikého, viac ako týždeň tvorili svoje diela piati umelci s tematikou “Príroda – múza inšpirácie”. Dôležitou stránkou celého procesu bola participácia obyvateľov obce na samotnom podujatí. Hostia bývali v rodinách v obci. Kultúrny život v Gánovciach  ožil večernými koncertami, piesňami s gitarou pri ohni, tvorivými dielňami pre deti a dospelých, vernisážou, ale aj jednoduchými stretnutiami s umelcami pri káve či čaji.  Obyvatelia Gánoviec si to veľmi obľúbili a ochotne sa akcií zúčastňujú a podporujú ich.

Sprievodným podujatím umeleckého sympózia bola výstava s názvom «Chránená príroda Ruska», ktorá formou 43 profesionálnych fotografií predstavuje unikátne prírodné bohatstvo Ruska prezentujúc jeho rôzne jedinečné a človekom takmer nedotknuté územia a ich biodiverzitu od pieskových dún na pobreží Baltského mora po aktívne sopky na Kamčatke, najvýchodnejšom polostrove Ruska pri pobreží Tichého oceánu. Táto výstava bola zorganizovaná pri príležitosti 100. výročia od založenia prvej prísne chránenej rezervácie v Rusku, ktorá sa stala základom k vytvoreniu najrozsiahlejšieho systému chránených území na svete a pri príležitosti 10. výročia založenia Združenia pre ochranu prírody – Machaon International, ktoré týmto chráneným územiam aktívne pomáha.

Myšlienka organizovania sympózií je súčasťou širšej myšlienky vytvoriť priaznivé podmienky pre príchod umelcov a kreatívnych ľudí do malebných dedín, tvoriacich atraktívne prostredie pre kreativitu a zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v daných dedinách, aby lepšie zúročili svoje atraktívne prostredie a užívali si zdravý, kreatívny a napĺňajúci život. Ďalším cieľom je zveľaďovať a chrániť unikátne archeologické dedičstvo obce Gánovce a vytvoriť v budúcnosti Geopark Neadertal Gánovce.

Svetlana Belova, 22 jún 2018