Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu

Typ: Rozvoj ekologického turizmu

Krajiny realizácie: Kazachstan, Slovensko

Doba trvania: Marec 2014 – Júl 2017

Rozpočet: 390,000 EUR (z toho 90 % z grantu EÚ)

Ciel’: Budovať kapacity miestnych obyvateľov a podporovať spoluprácu miestnych zainteresovaných strán v prírodnom a kultúrnom cestovnom ruchu so vplyvom na zlepšenie ich živobytia.

Popis: Tento projekt napomohol k rozvoju prírodného turizmu vo východnom Kazachstane v tesnej blízkosti dvoch chránených území malebnej Kazašskej časti Altajských hôr, prezentujúc túto lokalitu ako jednu z top návštevných destinácií v krajine. Projekt podporil vybudovanie kapacít pre tri lokálne neziskové organizácie, zamestnancov chránených území, lokálne autority a aktívnych miestnych obyvateľov skrz tréningy, odborné konzultácie a zahraničné stáže, organizované v Národnom parku Gesäuse v Rakúsku, Valašskom múzeu v prírode v Rožnově pod Radhoštěm a Šumavskom národnom parku v Českej republike. Tento projekt podporil aj citlivý vývoj informačných a ubytovacích zariadení a prispel k zmenšeniu rozdielov v regionálnom rozvoji, vylepšujúc tým prostredie pre život a samotné živobytie na vidieku. Vyvážený mix turistických atrakcií, propagačných materiálov a podujatí bude aj naďalej využívaný na poskytovanie všetkých nevyhnutných informácií pre cestovanie do a po regióne kazašského Altaja a zaručenie ocenenia jeho jedinečného prírodno-kultúrneho dedičstva návševníkmi. Jednym z kľúčových elementov projektu bolo zvýšenia povedomia verejnosti a miestnych zúčastneých strán o dôležitosti ekosystémových služieb pre lepšiu kvalitu života a obzvlášť pre rozvoj ekoturizmu.

Hlavne vysledky: 

Zorganizovaných 30 rôznych školení pre viac ako 300 miestnych obyvateľov (turistické služby, marketing a propagácia);
Vytvorená turistická infraštruktúra: 10 penziónov, 2 infocentrá, 3 turistické chodníky vybavené informačnými, navigačnými a kempingovými zariadeniami, 2 informačné centrá, 20+ informačných tabulí a dopravných značiek, umelecké inštalácie  „Nomad“ (Múzejná rezervácia Berel) a Forest Dreams (národný park Katon-Karagai);
14 programov túrov (Dzaiľau, jazda na koni, cyklistika), prvých 300+ turistov;
3 folklórne festivaly organizované v odľahlých vidieckych oblastiach ( 1 500+ návštevníkov) s podporou projektu a 2 festivaly – vyškolené miestne tímy samostatne s finančnou podporou miestnych orgánov a podnikateľov;
Kampaň  marketingu a propagácie zorganizovala: 15 brožúr, 2 informačné prehliadky pre 30 cestovných kancelárií a novinárov, webová stránka www.goldenaltay.kz;
6 študijných ciest do EÚ a Ruska usporiadaných pre 27  ľudí;
Zorganizovaných 5 regionálnych konferencií o rozvoji ekoturizmu (viac ako 300 účastníkov);
Podporované 2 remeselnícke centrá pre miestnych majstrov;
Viac ako 100 ľudí na vidieku zvýšilo príjmy vďaka projektu, medzi nimi remeselníci, majitelia penziónov, včelári, poľnohospodári, podnikatelia v cestovnom ruchu;
Viac ako 80 ľudí sa zúčastnilo sociálnych turov (rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a siroty);
Zorganizovaný 1 medzinárodný tábor dobrovoľníkov;
Zavedený systém marketingu a propagácie miestnych produktov partnermi Národného parku Katon Karagay a Štátnej prírodnej rezervácie Západný Altaj;
Zverejnené 3 projektové informačné vestníky informujúce miestnych obyvateľov a rozhodujúcich činiteľov;
7 kvalitných metodických a informačných publikácií s nákladom 7 000+ výtlačkov

Zdroj financovania: Program KAZLOD (EuropeAid) financovaný Európskou komisiou
Rola Machaonu: Manažment a rozvoj projektu
Partneri: Neziskové organizácie EcoAltai, TEC a Bumerang (Kazachstan), n. o. Sosna (Slovensko), Národný park Gesäuse (Rakúsko), MAS Strážnicko (Česká republika)
Lokácia: Ridderská a Katon-Karagajská oblasť Východokazachstanského regiónu
Zapojené chránené oblasti: Zapovednik Západný Altaj a Katon-Karagajský národný park