Gánovce – Teritória inšpirácie‘

Typ: Spájanie prírody, umenia a kultúry

Krajiny realizácie: Slovensko

Doba trvania: September 2013 – September 2016

Rozpočet: 42,000 EUR

Ciele:

  • propagovať jedinečné archeologické dedičstvo obce Gánovce prostredníctvom umenia;
  • podporiť tvorbu umelcov a kreatívnych ľudí na vidieku ako zdroj ich inšpirácie a zároveň využiť ich kreatívnu tvorbu na podporu miestneho rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva a pri tom propagovať krásy Gánoviec cez vytvorené umelecké diela;
  • zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v Gánovciach, aby lepšie zhodnotili a zúročili svoje atraktívne prostredie a užívali si zdravý, kreatívny a napĺňajúci život.

výsledky:

  • vytvorené priaznive podmienky pre príchod profesionálnych umelcov do Gánoviec: vznikla iniciatívna skupina obyvateľov, ktorí sú pripravení sa podieľať na organizovaní umeleckých podujatí a aj ubytovať umelcov vo svojich domovoch;
  • 35 umelcov zo šiestich krajín sa zúčastnili 4 umeleckých podujatí a dostali možnosť ocitnúť sa na unikátnych, krásnych a jedinečných miestach kde mohli tvoriť, odkrývať nové možnosti šíriť svoje umenie a zdieľať svoje myšlienky s inými inšpiratívnymi ľuďmi a miestnymi obyvateľmi;
  • viac ako 70 umeleckých diel bolo vytvorených a prezentovaných širšej verejnosti (vrátane sochárskej expozície a galérií);
  • Viac ako 3 000 ľudí zapojených do umeleckých podujatí, podporovaných projektom;
  • Umelecké podujatia priniesli veľa impulzov a nápadov na rozvoj Gánoviec: vytvorené umelecké diela obohatili areal Neandertal a napomáhajú v prilakávaní návštevníkov; viac ako 100 mladých ľudí a detí bolo zapojených do dvanástich workshopov; umelecké podujatia spájajú miestne obyvateľstvo, vytvárajú spoločného ducha a hrdosť za svoju obec; vizibilita a tým aj atraktivita Gánoviec bola skvalitnená cestou správnej propagácie tým prispela k rozvoju trvalo udržateľného turizmu a rastu návštevnosti

Vznikla koncepcia “Teritórium inšpirácie” – dedina nachádzajúca sa v atraktívnej prírodnej a autentickej vidieckej krajine, ktorá slúži ako magnet pre bývanie kreatívnych ľudí, alebo aspoň pre ich zapojenie sa do množstva umeleckých a kultúrnych podujatí, ktoré otvárajú jej potenciál pre kreativitu, kultúrnu diverzitu, sociálnu inklúziu, plodný a inšpiratívny život pre jej trvalých obyvateľov.

 

Rola Machaonu: Vyvíjanie a riadenie projektu, organizácia umeleckých podujatí v Gánovciach
Partneri implementácie: OZ Neandertal
Lokácia: Dedina Gánovce
Zapojené chránené oblasti: Národný Park Slovenský Raj (Slovensko)
Zdroj financovania: Program „Európa pre občanov“ financovaný Európskou komisiou, správa obce Gánovce, Ministerstvo kultúry Ruskej federácie