Zuzana Hudačova

(Koordinátorka programu "Meditácie v prírode")

Učiteľka srdcom aj dušou, sprievodkyňa na ceste spoznávania samých seba.

Som absolventkou Prírodných a humanitných vied na UMB v Banskej Bystrici. Pôvodným povolaním som pedagóg a práca s ľuďmi sa mi stala koníčkom a naplnením. Vďaka viacerým pobytom a školiacim kurzom v USA a Indii prinášam do vyučovacieho procesu prvky individuálneho prístupu a otvorenosti, kde je pre každého študenta vytvorený priestor pre jeho jedinečnosť, vlastnú kreativitu a zážitok hĺbky jeho osobnosti. Mám za sebou 5 mesačný pracovný pobyt v tradičnej indickej škole, kde som absolvovala kurzy jogy, oboznámila sa s prvkami Montessori techník a cez prácu s deťmi obohatila svoje poznantky v oblasti učenia základných princípov komunikácie, aktívneho počúvania a hľadania vlastnej identity.

Už viac ako 5 rokov sa venujem témam osobnostného rozvoja, najmä vzťahov a práce s emóciami a sebaprijatím. Som lektorkou a sprievodkyňou pre tých, ktorí hľadajú stratené hodnoty a seba samých. Absolvovala som množstvo transformačných, sebapoznávacích a meditačných kurzov a výcvikov na Slovensku a v zahraničí – NLP, Cesta ženy, Vnímavý kouč, Vnútorné prebudenie a mnohé ďalšie. Pôsobila som ako ambasádorka pre Slovensko v jednom z najznámejších osobno-rozvojových centier v Indii, po návrate na Slovensko som začala viesť ženské kruhy, transformačné semináre a sprevádzam aj jednotlivcov v procese zamilovávania sa do svojej autentickosti a jedinečnosti. Som spoluautorkou online sebarozvojových a transformačných kurzov Nad vodou, Cesta za odvahou a Cesta ženy. Ako dar vnímam svoju jedinečnú vnímavosť a schopnosť nacítíť sa na potreby jednotlivca alebo skupiny. Používam rôzne techniky – zážitkové metódy, relaxačné cvičenia, využitie prírodnej energie, intuitívny tanec, skupinové zdieľanie, techniky ukončovania s minulými skúsenosťami, vzorcami a presvedčeniami, ktoré smerujú k ceste prijatiu samého seba, k vnútornému pokoju a harmónii vo vzťahoch.

Ako členka organizácie Slovenský skauting začleňujem do svojej práce aj prepojenie bytosti človeka s prírodou. Som priekopníčkou skautingu v podtatranskej oblasti, s dlhoročnou skúsenosťou vedenia oddielu, organizácie víkendových aktivít a letných táborov. Zodpovednosť a disciplína v skautskom kolektíve ma posunuli v osobnom aj pracovnom živote. Ako vyštudovaná biologička poznám princípy sily prírody a jej dopad na blaho a úplnosť človeka. Vo svojej práci s deťmi, mládežou a dospelými využívam túto silu prírodných darov na dopl’ňanie vnútornej energie, vyváženosť mužských a ženských polarít a identifikáciu vlastnej osobnosti. Som vášnivou obdivovateľkou a návštevníčkou slovenských hôr a rada sprevádzam ľudí krásami našej krajiny.

Zuzana v akcii