Tatry pomáhajú Ukrajine

Typ: humanitarna pomoc

Krajiny realizácie:Slovensko

Doba trvania: kým prebieha vojna

Rozpočet: závisí od doby trvania vojny

V tejto hroznej a tragickej situácii vojenskej agresie na Ukrajine viacero organizácií a jednotlivcov z tatranského regiónu a z Ukrajiny spojilo svoje úsilie a poskytujú pomoc ukrajinským utečencom. Do západoukrajinského Zakarpatia prichádzali denne tisíce vystrašených a nešťastných ľudí a mnohým z nich sme sa snažíli pomôcť aj zo Slovenska. Išlo hlavne o matky s deťmi.

Na tento účel sme vytvorili koordinačnú radu zo zástupcov organizácii ako Združenie pre ochranu prírody „Machaon International“, Združenie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, TraversHelp a Tatranský parlament, ktoré poskytovali adresnú pomoc stovkám utečencom prichádzajúcich do nášho regiónu. Naše partnerstvo úzko spolupracuje z mimovládnej organizáciou Šťastné deti (Užhorod).

Vďaka vašej podpore sme dokázali v roku 2022:

  • Vytvoriť call-centrum s cieľom poskytovať pomoc viac ako 1500 utečencom ubytovaným v tatranskom regióne. Call-centrum fungoval do júla z podpory grantu, a potom  z podporou Charitas;
  • Zabezpečiť dlhodobé ubytovaníe pre viac ako 700 utečencov v súkromných domoch a ubytovacích zariadeniach, kratkoodobé ubytovaníe pre viac ako 400 utečencov;
  • Zorganizovať kurzy slovenského jazyka pre viac ako 330 osôb;
  • Poskytnúť humanitárnu pomoc vo výške viac ako 60 000 EUR;
  • Organizovať pomoc so zamestnaním pre viac ako 150 ľudí,
  • Pomoc umiestneniť 70 detí do škôl a škôliek;
  • Zabezpečiť prevoz viac ako 500 utečencov (hlavne matiek s bábätkami) z hraníc do ubytovacích zariadení, na policiu a urady a transfer humanitárnej pomoci v regióne a do Ukrajiny 12 t;
  • Organizovať voľnočasové aktivíty pre viac ako 600 utečencov (Deň Deti pre viac ako 180 ľudí,  tábor Zelené poklady Karpát pre 17 detí, 20+ výletov do Tatier a Slovenského Raja pre viac ako 200 utečencov, kultúrne podujatia aj pre nadväzovanie slovensko-ukrajinského priateľstva a integraciu utečencov pre viac ako 250 ľudí (video a foto su tu)

Naše hlavné smery podpory utečencom v roku 2023 sú nasledovné:
Sociálná a ekonomická integrácia utečencov na Slovensku prostredníctvom komplexu vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí zameraných na zlepšenie komunikácie medzi kultúrne a jazykovo blízkymi Slovákmi a Ukrajincami, pochopenie špecifík slovenského životného štýlu a prístupu k práci a vzdelávaniu.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým podporovateľom a darcom!

Nadácii Donio za finančnú podporu projektu Tatry pomáhajú Ukrajine počas apríla až júna 2022,

Ministerstvu financií SR, ktoré ako jedno z prvých ústredných orgánov štátnej správy reagovalo na mimoriadnu situáciu a promptne zabezpečilo svoje ubytovacie zariadenie Vzdelávacie a doškoľovanie zariadenie VS – Financie v Tatranskej Lomnici pre poskytnutie dočasného útočiska skupine matiek z Ukrajiny s  bábätkami. Osobitne sa chceme poďakovať bývalej riaditeľke tohto zariadenia Ing. Dagmar Tešliarovej a celému personálu za starostlivosť, ktorú poskytli utečencom a za ľudskosť a srdečnosť, ktorou pomohli týmto ľudom po náročnej a ťažkej ceste,

Monike Dorošenkovoj (Intes) za bezplatné poskytnutie kancelárie pre call center,

Marcelovi Silviusovi, Almutu Arnethovi, Niko Malazoniovi, Katerine a Nikite Kozerchuk, Robertovi Pazúrovi, Tatiane Minajevoj, Herbertovi Wolgerovi, Drahoslave Modric-Webb, Martinovi Svočákovi, Márii Ondošovej –  za finančné dary pre nákup potravín pre ukrajinských utečencov,

hotelom, penziónom a majiteľom domov zo spišského regiónu, v ktorých poskytli bezplatné ubytovanie pre utečencov,

Veronike Mlynárovej za organizáciu pomoci pri hľadaní zamestnania,

Našim dobrovoľnikom – Ludmila Olejnikova, Magdalena Michlikova, Iryna Nesterova, Oľga Belova, Jakub Antipenko, Olena a Nikolaj Kačur, Olexander Kašeľ, Elena Semenetc, Lilia Grinenko za veľkú pomoc počas celého roka

Knihkupectvu Christiania za poskitnutie priestoru pre sklad humanitarnej pomoci,

Okresnemu Úradu Poprad za organizačnu pomoc,

všetkým firmám a ľuďom, ktorí darovali alebo pomáhajú zabezpečiť utečencom oblečenie, hygienické potreby, či potraviny.

Koordinačný tím:

 

 

Partneri

 

Spoločný koordinačny slovensko-ukrajinský tím z tatranského regiónu a Užhorodu

Naši dobrovoľníci

Kontaktná osoba: Svetlana Belova

Riaditeľ Zdrženia pre ochranu prírody Machaon International
e-mail: zapovedniks@gmail.com
telefón: +421917449943