Posilnenie ochrany biodiverzity prostredníctvom efektívneho využívania svetového prírodného dedičstva

Typ: Ochrana biodiverzity

Krajiny realizácie:Rusko

Doba trvania: June 2008 – June 2009

Rozpočet: 20,000 EUR (of which 75% from a project grant)

Ciel: Posilnenie ochrany biodiverzity pomocou efektívneho využitia statusu svetového prírodného dedičstva

Popis’:
Projekt poskytol technickú podporu a nástroje na budovanie kapacít chránených oblastí zapísaných v roku 1995 do UNESCO zoznamu svetového prírodného dedičstva ako prvým takýmto miestam v Rusku a pomohol im s rozvojom plánov na riadenie a koordináciu turizmu pre celú oblasť. Zorganizoval školenia pre zamestnancov chránených oblastí a ďalších miestnych zainteresovaných osôb na zvýšenie kapacít v záujme ochrany ekologickej hodnoty tejto oblasti, na vyriešenie už existujúcich konfliktov s dopadom na miestnu biodiverzitu a podpora pozitívneho prístupu k ochrane lesov Virgin Komi miestne, národne a aj medzinárodne.

Vysledki:

  1. Plány hospodárenia pre národný park Yugyd Va a prírodnú rezerváciu Pechoro-Ilichsky.
  2. Konferencia projektu vo Vuktyle organizovaná v auguste 2008 a séria školení pre manažérov chránených oblastí a zástupcov miestnych zainteresovaných osôb na riešenie miestnych problémov ochrany a manažmentu Svetového prírodného dedičstva.
  3. Publikácie o lesoch Virgin Komi, ktoré obsahujú komplexné pokyny pre ochranu biodiverzity a aj informácie o prírodnom turizme.
Role of Machaon: Project proposal development and expert consulting
Partners: National Heritage Protection Fund, Moscow
Location: Virgin Komi Forests UNESCO Natural World Heritage site, Russia
Protected areas involved: Yugyd Va National Park, Pechoro-Ilichsky Strict Nature Reserve
Funding source: KNIP-Matra Programme, Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherlands