Podnecujúci miestny socioekonomický rozvoj s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu

Typ: Rozvoj ekologického turizmu

Krajiny realizácie:Rusko

Doba trvania: Február 2007 – Júl 2008

Rozpočet: 244,000 EUR (z toho 80% z grantu EÚ)

Cieľ: Zlepšiť kapacity a podporiť spoluprácu miestnych podnikateľov, MVO a zapovednika v rozvoji prírodneho a kultúrneho turizmu s dopadom na zlepšenie životných štandartov a podmienok

Popis:

Cieľom tohto projektu bolo čeliť výzve, že napriek atraktívnosti a kvalite prírodného prostredia a bohatému kultúrnemu dedičstvu Republiky Mary El  väčšina obyvateľov na vidieku žije v biede a zúfalstve. V snahe zvýšiť výhody plynúce z existencie prísnej prírodnej rezervácie Bolshaya Kokshaga v ich blízkosti, boli miestni obyvatelia oslovení, aby sa zúčastnili na rozvoji ekologického a etnografického vidieckeho cestovného ruchu. Projekt ponúkol školenie ako aj priamu podporu na zlepšenie rekreačných a súvisiacich služieb (ubytovanie, prehliadky, výlety, atď.). Špeciálna pozornosť sa venovala príspevku na rozvoj folklórnych slávností, kde bolo možné predvádzať tradičné piesne a tance a zdieľať s návštevníkmi jedinečnú kuchyňu a pohostinnosť miestnych obyvateľov.

Hlavne vysledky:

  1. Miestni obyvatelia získali nové zručnosti a know-how (rady „ako na to“): 180 ľudí sa zúčastnilo špeciálnych kurzov, školení a workshopov, 30 ľudí bolo zapojených do poskytovania turistických služieb, 9 ľudí sa zapojilo do výroby suvenírov a národných krojov.
  2. Boli vytvorené a efektívne spropagované etnografické prehliadky a programy vystúpení miestnych folklórnych skupín.
  3. Zdokonalila sa turistická infraštruktúra – bolo vytvorené miestne/lokálne múzeum „Sedliacky/roľnícky dom“ a 3 objavné a etnografické chodníky, 7 rodín bolo podporených so zámerom na otvorenie penziónov.
    Spolupráca v kultúrnom turizme (v oblasti kultúrneho cestovného ruchu) medzi viacerými zainteresovanými stranami bola zavedená s aktívnou účasťou jednej z najväčších cestovných kancelárií v Rusku Vladinvesttour.
  4. Zvýšili sa kapacity 3 neziskových, mimovládnych organizácií, 2 obecných/mestských úradov a zamestnancov prírodnej rezervácie, okolo 20 reprezentantov týchto organizácií bolo vyškolených, aby pokračovali vo vzájomnej spolupráci aj po skončení projektu.
  5. Bol zlepšený vplyv na vytváranie rozhodnutí na úrovni republiky a zlepšil sa prístup ku domácim investíciám pre miestnych partnerov a vidiecke podniky (napr. prezident Republiky Mary El podporil vytvorenie Turistického informačného centra a programu malých grantov pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu).

Rola Machaonu: Vypracovanie a rozvoj projektu. Riaditeľ Machaonu figuroval ako manažér projektu.
Partners: Natural Heritage Protection Fund, miestne autority obcí Medvedevskiy a Kilemarskiy, informačné, turistické, kultúrne a biznis centrum Republiky Mary El (Rusko)
Location: Medvedevskiy a Kilemarskiy región, Republika Mary El, Rusko
Zapojené chránené oblasti: Zapovednik Bolshaya Kokshaga
Zdroj financovania: Program EÚ – TACIS