Podnecujúci miestny socioekonomický rozvoj s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu

Typ: Rozvoj ekologického turizmu

Krajiny realizácie:Russia

Doba trvania: February 2007 – July 2008

Rozpočet: 244,000 EUR (of which 80% from an EU grant)

Cieľ: Zlepšiť kapacity miestnych obyvateľov a podporiť spoluprácu miestnych podnikateľov v tvorbe prírodne-založeného kultúrneho turizmu s dopadom na zlepšenie životných štandartov a podmienok

Opis:

Cieľom tohto projektu bolo čeliť výzve, že napriek atraktivite a kráse prírodného prostredia a bohatému kultúrnemu dedičstvu Republiky Mary El žije väčšina vidieckých obyvateľov v chudobe. Aby sa rozšírili výhody plynúce z prísnej prírodnej rezervácie Bolshaya Kokshaga v ich blízkosti, boli miestni ľudia oslovení, aby sa zúčastnili na rozvoji ekologického a etnografického vidieckeho cestovného ruchu. Projekt ponúkol školenie pre miestnych obyvateľov a drobných podnikateľov a priamu podporu na zlepšenie rekreačných a súvisiacich s rekreáciou služieb (ubytovanie, výlety, atď.). Špeciálna pozornosť sa venovala rozvoju folklórnych slávností, kde bolo možné predvádzať tradičné piesne a tance a zdieľať jedinečnú kuchyňu a pohostinnosť miestnych s návštevníkmi.

Main results:
1) Local residents acquired new skills and know-how: 180 people participated in special courses, training sessions and workshops, 30 people were engaged in provision of tourist services, 9 people were engaged in production of souvenirs and national costumes;
2) Ethnographical tours and performance programmes of local folklore groups were developed and effectively promoted;
3) Tourist infrastructure was improved – a local museum ‘Peasant house’ and 3 nature discovery and ethnographical trails created, 7 families were supported to open guest houses;
4) Cooperation in cultural tourism among various stakeholders established, including active participation of one of the largest tour operators in Russia Vladinvesttour;
5) Capacity of 3 NGOs, 2 municipal authorities, nature reserve staff increase, about 20 representatives of these organizations trained and cooperate mutually after the project;
6) Better influence on decision-making at the level of the republic and improved access to domestic investments for local partners and rural enterprises achieved (e.g. the president of the Republic of Mary El supported creation of Tourism information centre and a programme of small grants for tourist SMEs).

Role of Machaon: Project development. Machaon’s director acted as the project manager.
Partners: Natural Heritage Protection Fund, Medvedevskiy municipal authority, Kilemarskiy municipal authority, Information, tourist, cultural and business centre of Mari El Republic (Russia),
Location: Medvedevskiy and Kilemarskiy districts, Mary El Republic, Russia
Protected areas involved: Bolshaya Kokshaga Strict Nature Reserve
Funding source: TACIS programme of EU