Otvorená výzva poslancom národnej rady od občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry

Občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry, ktorá už vyše roka upozorňuje na nekoncepčnú a neudržateľnú výstavbu v Tatranskom národnom parku a jeho...

Podporte záchranu jedinečného prírodno-klimatického potenciálu Gánoviec – podpíšte hromadnú pripomienku.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov, smeruje k...

Zopár poznámok ku klime Vysokých Tatier a jej liečebným účinkom

Všeobecne o histórii zdravotníctva vo Vysokých Tatrách Pozdravujem vás, lesy, hory, / z tej duše pozdravujem vás ! / Vy...

Podporte záchranu unikátnej doliny Gánovského potoka – podpíšte petíciu, aby bola EIA.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov a smeruje...

Otvorený list prezidentke Slovenskej republiky k degradácií Tatier

Vážená pani Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, ako občania si dovoľujeme obrátiť sa na Vás, aby sme Vás informovali o...

Degradácia Tatier: bude konať Slovenská republika alebo si počká na pokuty z EÚ?

28.10.2021 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR stretnutie k porušovaniu pravidiel manažmentu biosférickej rezervácie Tatry podľa programu UNESCO...

Je developerská anarchia pod Tatrami v súlade so zákonmi Slovenskej republiky?

Výstavba v Tatrách a všeobecne regiónoch Spiša a Liptova nadobúda obludné rozmery a už nemá nič spoločné s udržateľným rozvojom cestovného ruchu...

Budúcnosť Vysokých Tatier: vysokohorská príroda alebo beztvaré predmestia?

Ako je Tatranský národný park zaťažený nekontrolovanou predmestskou zástavbou. Približne jedna tretina ochranného pásma Tatranského národného parku je už v...

Téma reformy národných parkov zdvihla zo stoličky viacerých Tatrancov, miestne organizácie i odbornú verejnosť

“Územie kde žijeme si poznáme najlepšie“ tvrdia viaceré tatranské osobnosti a odborníci z rôznych oblastí, ktorí sa spojili a spolu...

Mlynica v rukách developerov

Mlynica, kedysi maličká malebná podtatranská obec, sa každým dňom čoraz viac podobá tatranským osadám, ktoré postihol osud suburbanizácie. Kráča cestou...